Umowa Generalna - nowa usługa dla klientów korporacyjnych Banku Pekao

Umowa Generalna - nowa usługa dla klientów korporacyjnych Banku Pekao

 

Bank Pekao wprowadził do oferty nowe rozwiązanie dla klientów korporacyjnych – Umowę Generalną. Pozwala ona na korzystanie z wielu usług i produktów finansowych poprzez system bankowości internetowej PekaoBiznes24 na podstawie jednej umowy. Umowa Generalna oferuje najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, w tym produkty treasury, zintegrowany w jeden pakiet.

 

W ramach Umowy Generalnej  Pekao klient zyskuje dostęp do rachunków bankowych, rozliczeń krajowych i zagranicznych, systemu PekaoBiznes24 oraz (opcjonalnie) transakcji kasowych i pochodnych. Kolejne produkty takie jak np. Lokaty Overnight, Pekao Płace, Autowypłata, karty płatnicze, Pekao Collect może aktywować za pomocą prostych wniosków.  Klient podpisuje jedną Umowę Generalną, do której obowiązuje jeden regulamin, a otrzymuje dostęp do całej palety produktów transakcyjnych. Docelowo klient za pomocą bankowości elektronicznej będzie mógł  sam uruchamiać poszczególne produkty bankowe, które spełniają w danej chwili jego potrzeby biznesowe.

 

- Sektor bankowy w Polsce cechuje bardzo duża konkurencyjność. Potrzeba nieustannej pracy nad rozwojem oferty, aby cały czas być na czele wyścigu o klienta. Dobre rozwiązania, szczególnie w zakresie bankowości transakcyjnej są niemal natychmiast kopiowane przez konkurentów, dlatego każdego roku ulepszamy ofertę produktów dla klienta korporacyjnego. O innowacyjności naszej oferty świadczy fakt, że rok po roku Bank Pekao zdobywa nagrodę Innowatora roku w zakresie bankowości transakcyjnej – powiedział, Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Banku PEKAO.

Umowa Generalna pozwoliła Bankowi Pekao obronić zdobyty w ubiegłym roku, tytuł „Innovators of the Year – Transactions Services” przyznawany przez  międzynarodowy magazyn Global Finance. W 2016 r Bank Pekao ponownie został uznany za innowatora roku w zakresie bankowości transakcyjnej.

 

Z badań satysfakcji i naszych rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstw wynika, że klienci korporacyjni cenią, wygodę obsługi i prostotę procedur. Z tą myślą opracowaliśmy Umowę Generalną Pekao, której konstrukcja znakomicie spełnia te warunki, zaspokajając potrzeby firmy na każdym etapie jej rozwoju – powiedział Piotr Karwiński, Dyrektor Zarządzający Departamentem Bankowości Transakcyjnej.

 

Przenoszenie procesu zawierania umów do systemów transakcyjnych banków oraz uproszczenie samych umów jest procesem, od którego nie ma odwrotu w bankowości korporacyjnej. Klient firmowy, chce posiadać dostęp do najbardziej skomplikowanych produktów i usług natychmiast, z poziomu komputera, bez potrzeby fizycznego kontaktu z doradcą i podpisywania wielu dokumentów. Wprowadzając do oferty Umowę Generalną, Bank Pekao podąża tym trendem. O słuszności tej decyzji świadczy fakt, że klienci zawierają z Pekao około 100 Umów Generalnych miesięcznie.

 

 

Źródło: Bank Pekao SA

Badanie MasterCard: Polacy czują się mniej wykluczeni finansowo niż inni Europejczycy

Badanie MasterCard: Polacy czują się mniej wykluczeni finansowo niż inni Europejczycy

MasterCard przeprowadził badanie dotyczące postrzegania włączenia finansowego (przeciwieństwa wykluczenia finansowego) jako elementu wyrównującego szanse społeczne. Dodatkowo w badaniu zostało uwzględnione wzajemne powiązanie wykluczenia finansowego i cyfrowego. Na pytania odpowiedzieli ankietowani z 10 krajów europejskich, w tym z Polski.

Badani Europejczycy wyrazili zdanie, że dostęp do usług finansowych jest ważnym elementem wyrównywania szans. Mniej niż połowa Europejczyków (49%) uważa, że poziom włączenia finansowego w ich kraju jest wysoki. Brak dostępu lub możliwości dostępu do produktów finansowych lub cyfrowych powoduje u badanych frustrację. Ankietowani ocenili również możliwe rozwiązania dotyczące poprawy sytuacji i tego, kto ich zdaniem powinien zająć się realizacją tych działań, aby zlikwidować „finansowy sufit”.

W Polsce mniej finansowych nierówności niż w Europie

Z badania MasterCard wynika, że Polacy uważają, że włączenie finansowe jest ważnym elementem budowania otwartego i dającego równe szanse społeczeństwa. Częściej niż inni Europejczycy wyrażamy opinię, że włączenie finansowe jest sprawą ważną (77% odpowiedzi wobec europejskiej średniej 74%). Częściej wskazujemy też na wagę dostępu do produktów i usług finansowych (78% wskazań), a także korzystania z nich (73%). Są to według nas istotne czynniki wyrównujące szanse społeczne, obok innych, takich jak dostęp do edukacji (90%), równe szanse dla osób obu płci (84%), wolność podróżowania i przemieszczania się (87%) czy wolność w wyborze rodzaju pracy (75%).

Częściej niż inni Europejczycy uważamy, że mamy równy dostęp do rozwiązań finansowych.

Z 74% odpowiedzi na tle średniej europejskiej wynoszącej 63%, jesteśmy najbardziej usatysfakcjonowani w tym względzie spośród wszystkich 10 badanych krajów (podobnie jak ankietowani w Rumunia - 74% - i Wlk. Brytanii - 72%). Uważamy przy tym, że szczególnie polscy mężczyźni potrafią korzystać z produktów i usług finansowych w celu wyrównywania szans społecznych (78% na tle średniej europejskiej 65%).

Według Polaków najważniejszą przyczyną wykluczenia finansowego jest brak  umiejętności zarządzania pieniędzmi – odpowiedziało tak 44% z nas, czyli wskazujemy na ten problem częściej niż inni Europejczycy. Inne powody to według nas brak zaufania do banków (42%) oraz nierówności w poziomie dochodów (41%).

O edukację finansową powinien dbać rząd i banki

Polacy są zdania, że aby przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu, należy prowadzić działania edukacyjne – odpowiada tak 59% ankietowanych w badaniu MasterCard, czyli więcej niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim. Oprócz tego sądzimy, że warto wprowadzać prawo (32%) oraz budować infrastrukturę (31%), które wspierają włączenie finansowe obywateli. Za te zadania powinien odpowiadać przede wszystkim rząd (65%), ale też banki (62%). Odpowiedzialnością w tym zakresie rzadziej obarczamy samych siebie (32%), firmy płatnicze i systemy kartowe (24%) czy firmy technologiczne (13%).

Pytani o korzyści wynikające z pełniejszego włączenia finansowego, badani z Polski wskazują najczęściej na te osobiste, takie jak łatwiejsze opłacanie codziennych rachunków (57%) czy większa elastyczność w płaceniu za zakupy, np. online (51%). Rzadziej wspominamy o korzyściach takich jak poprawa bezpieczeństwa finansowego (35%) czy możliwość zaoszczędzenia pieniędzy (33%). Najmniej interesuje nas „dobro ogółu”, w tym przyspieszenie wzrostu gospodarczego kraju (18%) czy wyrównanie szans społecznych (16%).

Zaawansowanie technologiczne większe niż ubankowienie

Z badania MasterCard wynika, że, jeśli chodzi o zaawansowanie Polaków w korzystaniu z usług finansowych, rzeczywistość zdaje się być lepsza niż nasza opinia na własny temat. Na pytanie „każdy, kogo znam, ma rachunek bankowy” twierdząco odpowiada tylko 39% Polaków, w porównaniu ze średnią europejska 49%. Proporcje mają się jednak inaczej, jeśli chodzi o faktyczne „ubankowienie”: posiadanie konta deklaruje 85% z nas, w porównaniu ze średnią 82% na całym kontynencie. Najchętniej w Europie korzystamy też z płatności elektronicznych (83% na tle średniej 69%), co potwierdza, że Polacy są zaawansowani w używaniu rozwiązań płatniczych wykorzystujących nowe technologie. Oprócz tego, często korzystamy z kart debetowych (61%).

Podobnie jak w innych dziedzinach życia, nowe technologie są coraz silniej obecne w finansach. W związku z tym MasterCard stoi na stanowisku, że kwestie włączenia finansowego i cyfrowego są ze sobą powiązane. Wyniki badania pokazują, że włączenie finansowe i cyfrowe idą ze sobą ramię w ramię, a respondenci postrzegają je jako równie ważne dla społeczeństwa. Tak uważają również ankietowani Polacy: większość (74%) z nas uważa, że włączenie finansowe i cyfrowe są równie ważne w wyrównywaniu szans, podczas gdy na pierwszy z tych obszarów stawia 10%, a na drugi – 16%. Polacy częściej niż pozostali Europejczycy (41% vs 35%) zgadzają się ze stwierdzeniem, że dostęp do rozwiązań cyfrowych zdecydowanie zwiększa możliwości korzystania z usług i produktów finansowych. To dobra wiadomość dla Polaków, którzy w każdym z badanych aspektów prezentują się lepiej niż średnia europejska, jeśli chodzi o zaawansowanie w korzystaniu z nowych technologii.

Równe szanse dla kobiet i mężczyzn

Zgodnie z badaniem MasterCard, Polacy znajdują się też wśród Europejczyków, którzy najczęściej wyrażają opinię, że w ich kraju kobiety i mężczyźni mają równe szanse (60% odpowiedzi). Jesteśmy bardziej niż inni Europejczycy skłonni twierdzić, że kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do produktów i usług finansowych (55% wskazań na tle europejskiej średniej 45%) oraz produktów i usług technologicznych (58% wskazań na tle europejskiej średniej 51%).

Jeśli chodzi o sytuację w innych krajach, olbrzymia większość Europejczyków (83%) sądzi, że poziom włączenia finansowego i cyfrowego jest wyższy w przypadku mężczyzn niż w przypadku kobiet. 88% ankietowanych uważa, że zapewnienie Europejczykom równego dostępu do produktów finansowych i cyfrowych niezależnie od płci jest kluczowe dla zbudowania otwartego społeczeństwa sprzyjającego włączeniu. Tylko 66% twierdzi jednak, że sami mają do czynienia z takim równym dostępem.

Zlikwidować „finansowy sufit”

Aż 78% Europejczyków nie zgadza się też ze stwierdzeniem, że Europa jest regionem o najniższym wykluczeniu finansowym na świecie. Podobne dane dotyczą włączenia cyfrowego - tylko co czwarty Europejczyk (24%) jest zdania, że jego region cechuje się największym poziomem włączenia cyfrowego na świecie.

„Włączenie finansowe, cyfrowe i równość płci są ze sobą nierozerwalnie związane i są kluczowe dla prowadzenia swobodnego, godziwego i pełnego życia – co do tego Europejczycy nie mają wątpliwości. Choć Europa należy do najbardziej rozwiniętych regionów na świecie, nie ma wątpliwości, że trzeba zrobić więcej, aby wyeliminować wykluczenie, ponieważ zdaniem Europejczyków znaczna część społeczeństwa w dalszym ciągu jest nim objęta. Oznacza to, że istnieje swego rodzaju „sufit finansowy”, hamujący procesy włączania i utrudniający powszechny dostęp do produktów i usług” – powiedziała Ann Cairns, prezes ds. rynków międzynarodowych w MasterCard, komentując wyniki badania.

„Na mocy przepisów przyjętych przez Parlament Europejski każdy obywatel UE ma prawo do podstawowego konta bankowego. Bank Światowy i grupa G20 chcą zapewnić powszechny dostęp do usług finansowych do roku 2020. Jednocześnie aż 29% europejskiej populacji pracującej[1] jest w dalszym ciągu wykluczone finansowo. Problemem pozostaje też wykluczenie cyfrowe i wykluczenie ze względu na płeć. Poprawa sytuacji w całym regionie musi więc być dla nas kluczowym priorytetem, jeśli mamy zbudować społeczeństwo prawdziwie otwarte i sprzyjające integracji” – dodała Ann Cairns.

Informacje o badaniu

 

Firma MasterCard przeprowadziła internetową ankietę z udziałem 10.021 konsumentów na 10 rynkach w Europie, w tym w Polsce. Wywiady w ramach badania odbyły się w dniach 5–18 maja 2016 r. Zarządzanie badaniem powierzono globalnej firmie badawczej Norstat.

Rynek nieruchomości komercyjnych szuka innowacyjnych rozwiązań

Rynek nieruchomości komercyjnych szuka innowacyjnych rozwiązań

 

Rok 2015 był dla branży nieruchomości komercyjnych bardzo intensywny, wartościowo najlepszy od roku 2006. Pod względem ilości transakcji Polska pozostaje liderem w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Wzrost zainteresowania przez inwestorów rynkiem nieruchomości biurowych, przemysłowych, a także magazynowych sprawia, że ich wymagania są coraz większe.


Według opublikowanego niedawno raportu firmy Cushman & Wakefield, w Polsce utrzymuje się wysoki popyt, szczególnie na rynku powierzchni magazynowych. Zgodnie z raportem w I kw. 2016 r. odnotowano na nim wzrost o ok. 8 % w porównaniu do I kw. w roku ubiegłym, z łączną wielkością transakcji 637 tys. mkw. Prognozy przewidują, że stały rozwój infrastruktury transportowej oraz dobra sytuacja makroekonomiczna będą nadal korzystnie wpływać na rozwój tej branży.

BTS zdobywa rynek nieruchomości komercyjnych

Rozwój rynku powierzchni magazynowych i logistycznych wymusił na deweloperach dostosowywanie projektów inwestycyjnych do zindywidualizowanych potrzeb klientów. Coraz częściej buduje się w modelu Build-to-Suit (BTS). Formuła BTS uwzględnia wiele konkretnych wymagań, jakie stawiane są przez zamawiającego, np. możliwość wyboru konkretnej lokalizacji, wielkości powierzchni przemysłowej oraz biurowej, odpowiadającej potrzebom operacyjnym kontrahenta, rodzaju współpracy - najem lub zakup. Do listy zalet BTS należy dodać również oszczędność kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, czy możliwość zaprojektowania i wykonania obiektu przemysłowego z dostosowaniem infrastruktury technicznej i technologicznej, służącej działalności operacyjnej inwestora. BTS stanowi atrakcyjny model realizacji inwestycji dla inwestorów, którym zależy na szybkiej i kompleksowej obsłudze.

Virtual Data Room a efektywność transakcji

Budowa nieruchomości przemysłowej szczególnie w modelu Build-to-Suit jest zawsze procesem złożonym. Bierze w nim udział wiele podmiotów, które reprezentują dewelopera, inwestorów, a także podmioty doradcze oraz instytucje finansujące. Czy chodzi o współpracę z inwestorem czy o proces pozyskiwania finansowania, wyzwaniem staje się sprawne zarządzanie dużą ilością dokumentacji oraz koordynacja prac uczestników procesu. Podobne wyzwania pojawiają się przy transakcjach sprzedaży nieruchomości komercyjnych, szczególnie na etapie Due Diligence. W wielu przypadkach kluczową rolę odgrywa czas oraz bezpieczeństwo informacji przekazywanych między uczestnikami procesu.

W uporządkowaniu przebiegu tego typu transakcji pomagają systemy informatyczne typu Virtual Data Room (VDR). Jak podkreśla Aleksandra Porębska, odpowiedzialna za rozwój w firmie FORDATA,dostarczającej system VDR “Virtual Data Room ułatwia przede wszystkim dostęp do wrażliwej dokumentacji i usprawnia komunikację pomiędzy wszystkimi osobami, które biorą udział w procesie.”Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania koordynator projektu może być pewien, że wszystkie autoryzowane osoby posiadają wgląd do kompletnych i aktualnych treści, w takim zakresie jak on tego oczekuje, bez ograniczeń czasowych i geograficznych. “System Virtual Data Room gwarantuje także zachowanie poufności przekazywanych dokumentów, co jest kluczowe w tego typu transakcjach. Dedykowane raporty ułatwiają śledzenie postępu prac oraz pozwalają ocenić faktyczne postępy prac.” - dodaje Porębska.

Jak to działa?

Wirtualny Data Room to standard organizacji badania Due Diligence, narzędzie uznane przez branżę finansową na całym świecie. Jest to aplikacja internetowa, służąca do zarządzania dokumentacją w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych oraz ułatwiająca komunikację pomiędzy wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces. Wykorzystywana jest przede wszystkim do współpracy pomiędzy deweloperem, a inwestorem, a także na etapie pozyskiwania finansowania na realizację inwestycji (od banku lub funduszu).

  • Dokumenty są skatalogowane i dostępne przez Internet 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na ziemi.
  • Wszystkie autoryzowane osoby mają dostęp do informacji w tym samym czasie.
  • Decydowanie o tym kto ma dostęp do jakich dokumentów i w jakim zakresie jest proste i elastyczne.
  • Aktualizacja dokumentów jest szybka i sprawna.
  • Komunikacja jest scentralizowana i efektywna, dzięki dedykowanym narzędziom.
  • Bezpieczeństwo dokumentacji jest zapewnione na poziomie stosowanym przez serwisy bankowe.
  • Zaawansowane raporty pozwalają śledzić postępy prac lub ocenić zainteresowanie inwestorów.
  • Skupienie zaangażowanych stron skierowane jest na merytorykę procesu, kiedy FORDATA zajmuje się organizacja Data Room oraz wsparciem technicznym dla użytkowników.

Źródło: Letson Consulting

Saxo Bank zawiera umowę partnerstwa z Lufax

Saxo Bank zawiera umowę partnerstwa z Lufax

 

Saxo Bank, specjalista w zakresie transakcji i inwestycji online z wykorzystaniem różnorodnych aktywów, ogłosił zawarcie nowej umowy partnerstwa typu white label z największą chińską spółką zarządzającą finansami online - Lufax.W ramach partnerstwa, które ma wejść w życie w ciągu trzech miesięcy, Lufax będzie korzystać z technologii stojącej za wielokrotnie nagradzaną platformą SaxoTraderGO, dostarczając klientom usługi dostępne na wszystkich typach urządzeń i oferujące kompletną funkcjonalność w całym cyklu transakcyjnym, początkowo w odniesieniu do funduszy notowanych na giełdzie i akcji gotówkowych.

Zagraniczni klienci Lufax bezpośrednio skorzystają z oferowanych przez Saxo różnorodnych instrumentów finansowych dzięki dostępowi do globalnych rynków kapitałowych z poziomu jednego rachunku obejmującego zarówno dane dotyczące produktów lokalnych, jak i zagranicznych.

Adam Reynolds, prezes Saxo Banku w regionie Azji i Pacyfiku, oświadczył: - Lufax to nasz strategiczny partner, który dzięki partnerstwu white label z Saxo Bankiem może zaoferować klientom najlepsze w swojej klasie rozwiązania inwestycyjne. Nasze drugie partnerstwo na chińskim rynku zawarte w ciągu ostatnich tygodni ma charakter wielopoziomowy, co podkreśla nie tylko nasze dążenie do wspierania inwestorów w tym regionie i pozycjonowania Saxo jako pośrednika na jednym z największych na świecie rynków finansowych, ale także siłę naszej platformy i technologii OpenAPI - naszym zdaniem oba te elementy stanowią przyszłość globalnego inwestowania.

Gregory Gibb, prezes Lufax, dodał: - Cieszy nas możliwość zaoferowania społeczności traderów alternatywnego kanału tego kalibru. Saxo Bank jest liderem transakcji online i jego doświadczenie wspiera naszą ambicję, by Lufax został wiodącym w Chinach dostawcą usług online w zakresie zarządzania majątkiem.

Dzisiejszą informację poprzedziło podpisanie w ubiegłym miesiącu trójstronnej umowy pomiędzy Saxo Bankiem, Wallstreet CN i LeanWork, które nastąpiło po rozpoczęciu działalności Saxo w Szanghajskiej Strefie Wolnego Handlu we wrześniu 2015 r.

Saxo Bank jako jedna z pierwszych instytucji finansowych udostępnił swoją infrastrukturę transakcyjną za pośrednictwem technologii OpenAPI. Dzięki tej decyzji, obejmującej infrastrukturę Saxo związaną z obrotem różnorodnymi aktywami i usługi typu back office, partnerzy, klienci i deweloperzy aplikacji uzyskali dostęp do innowacyjnych, tworzonych od ponad 20 lat rozwiązań, umożliwiających personalizację własnej działalności inwestycyjnej i tworzenia nowych strumieni przychodów.

Partnerstwa white label to kluczowy element działalności Saxo Banku, w ramach którego instytucje finansowe mogą w niezawodny, zaawansowany technologicznie i efektywny kosztowo sposób zastąpić swoją przestarzałą technologię transakcyjną.

Shanghai Lujiazui International Financial Asset Exchange (Lufax) to internetowy rynek transakcji w zakresie aktywów finansowych. Spółka została założona w Szanghaju przy wsparciu lokalnej administracji i w ciągu niecałych czterech lat stała się największą w Chinach firmą z sektora finansów online. W kwietniu tego roku liczba użytkowników Lufax wynosiła ponad 21 mln, z czego jedna czwarta to aktywni inwestorzy.

Biznes Akademie Banku BGŻ BNP Paribas

Biznes Akademie Banku BGŻ BNP Paribas

 

Bank BGŻ BNP Paribas organizuje cykl pięciu spotkań skierowanych do przedsiębiorców, którzy chcą poznać nowe trendy oraz mechanizmy działania na zagranicznych rynkach.

Spotkania zaplanowane są pod koniec maja i w czerwcu w pięciu miastach (Lublin, Rzeszów, Łódź, Wrocław, Gdynia). Najbliższe odbędą się w Lublinie (31 maja) oraz Rzeszowie (1 czerwca).

Spotkania są skierowane do przedsiębiorstw wchodzących w świat ekspansji zagranicznej i eksportu oraz firm, które chcą poznać mechanizmy działania na zagranicznych rynkach. Podczas wydarzeń uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na sytuację polskich firm ma otoczenie ekonomiczne i polityczne, jakie są trendy, które kierunki ekspansji są obecnie strategiczne. Również poznają gospodarcze i kulturowo-społeczne aspekty prowadzenia biznesu. Dodatkowo, przedsiębiorcy będą mieli okazję porozmawiać z wybitnymi przedstawicielami polskiego biznesu, o tym jak rozwijać swoje firmy i zwiększać ich efektywność.

Wielu polskich przedsiębiorców zastanawia się jak dziś dalej rozwijać swoje firmy w nie zawsze sprzyjających warunkach gospodarczych. Jedną z możliwości jest budowanie partnerstw za granicą, także w krajach pozaeuropejskich poprzez nie tylko sprzedaż towarów i usług, ale także otwieranie oddziałów lub fabryk bądź akwizycje – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodka Dialogu i Analiz THINKTANK. – Podczas tych spotkań przedsiębiorcy i eksperci będą się starać odpowiedzieć m.in. na pytania: „Od czego zacząć, jak robili to inni, komu i dlaczego się udało, czego się wystrzegać, a na co zwracać szczególną uwagę – powiedziała Agnieszka Jackiewicz-Zatyka, dyrektor Zarządzająca Siecią Sprzedaży MŚP w Banku BGŻ BNP Paribas.

Patronem medialnym Biznes Akademii jest Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK. Partnerami merytorycznymi projektu są Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka.

Konto, biurko i mentor w pakiecie od mBanku

Konto, biurko i mentor w pakiecie od mBanku

 

W ramach współpracy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, bank umożliwił klientom bezpłatne korzystanie z 11 biur coworkingowych. Budynki zlokalizowane są w prestiżowych punktach w największych miastach w Polsce, w tym na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, przy alei Grunwaldzkiej w Gdańsku czy przy ulicy Łokietka w Toruniu.

Aby skorzystać z oferty wystarczy do końca sierpnia otworzyć konto firmowe Komfort, a następnie odebrać w biurze Business Link kartę dostępu. Dzięki niej, klient może korzystać z przestrzeni biurowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

- Karta otwiera drzwi nie tylko w dowolnym czasie, ale też w dowolnym miejscu w Polsce, co może być szczególnie istotne dla przedsiębiorców, którzy często podróżują. Dzięki naszej ofercie, w różnych miastach znajdą oni miejsce, aby swobodnie popracować czy spotkać się z partnerem w profesjonalnych warunkach, bez kawiarnianego zgiełku - mówi Łukasz Adamczyk z departamentu małych i średnich firm w mBanku.

W każdym lokalu przedsiębiorca znajdzie miejsce do pracy, wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy, np. drukarkę, ksero czy rzutnik. Będzie mógł też skorzystać z szybkiego internetu, kawy i herbaty dla siebie i swoich gości oraz sal do spotkań.

- Praca w tego typu współdzielonym biurze, oprócz realnych korzyści finansowych, np. braku opłat za wynajem biura, to także szansa na zdobycie ciekawych kontaktów, mogących nie tylko inspirować, ale również stwarzać realne szanse biznesowe - mówi Łukasz Adamczyk i dodaje: W ciągu czterech lat z przestrzeni Business Link skorzystało ponad 1000 firm - dodaje Łukasz Adamczyk.

A jeśli przedsiębiorca będzie chciał podeprzeć się doświadczeniem i wiedzą autorytetu, to oferta mBanku zaspokoi także i tę potrzebę. W ramach Business Link prowadzony jest bowiem program mentoringu, miniszkoleń oraz różnego rodzaju eventów biznesowych dla przedsiębiorców.

Integracja z ESBANKIEM Bankiem Spółdzielczym

Integracja z ESBANKIEM Bankiem Spółdzielczym

 

Wspieranie wszechstronnego rozwoju lokalnej społeczności to jeden z filarów Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w ESBANKU Banku Spółdzielczym. Dlatego Bank od lat włącza się w organizację wydarzeń tworzących Radomszczańskie Spotkania Integracyjne oraz Radomszczańskie Dni Rodziny.


Radomszczańskie Spotkania Integracyjne od 14 lat łączą środowiska osób niepełnosprawnych i pomagają budować ich relacje z lokalną społecznością. Jedną z inicjatyw wpisujących się w bogaty program Spotkań jest Ogólnopolski Międzyośrodkowy Konkurs Artystyczny “Nie święci garnki lepią, nie święci śpiewają i wiersze klepią”, który promuje plastyczny, recytatorski oraz muzyczny rozwój dzieci i młodzieży ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz klas integracyjnych. 17 maja 2016 r. w XIV edycji konkursu organizowanego przez SOS-W w Radomsku udział wzięło 49 uczestników z 9 placówek kształcenia specjalnego z województw łódzkiego i śląskiego. ESBANK Bank Spółdzielczy jako sponsor główny ufundował nagrody dla wszystkich uczestników imprezy.

Bank od lat wspiera także organizację Radomszczańskich Dni Rodziny, połączonych z uroczystościami ku czci św. Jadwigi Królowej, patronki miasta Radomsko. XVII już edycja Dni Rodziny odbywa się pod hasłem: “O godne narzeczeństwo”, rusza 29 maja i potrwa do 13 czerwca br. W tym czasie radomszczanie będą mogli spotkać się przy okazji licznych imprez religijnych, rodzinnych i integracyjnych, organizowanych przez wspólnoty katolickie, organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, szkoły i przedszkola.

Główne cele obu wspieranych przez Bank inicjatyw to wzmacnianie społecznych więzi oraz promowanie w lokalnym środowisku pozytywnych wartości.

Marże kredytów hipotecznych niższe niż przed rokiem

Marże kredytów hipotecznych niższe niż przed rokiem

 

Kto zdecyduje się na kredyt hipoteczny w te wakacje, ma do wyboru oferty z marżami niższymi niż jeszcze rok temu. Z analizy Bankier.pl wynika, że gdyby klienci kupujący mieszkanie na kredyt w lipcu 2014 r. wstrzymali się ze swoją decyzją, dziś w większości banków otrzymaliby niższą marżę. Różnice sięgają nawet 0,7 pp.

W ostatnim rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl poprosiliśmy banki o przedstawienie ofert kredytów hipotecznych, przyjmując taki sam profil klienta i warunki zobowiązania, jakie badaliśmy w lipcu ubiegłego roku. Okazało się, że dzisiaj ci sami kredytobiorcy otrzymaliby w większości banków niższą marżę, zarówno przy kredycie z 10, jak i 20-procentowym wkładem własnym. W niektórych przypadkach marże będą niższe nawet o 0,5-0,7 pp. wyjaśnia Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz, redaktor Bankier.pl.

To dobra informacja dla osób, które planują zaciągnięcie kredytu hipotecznego w tym roku. Jeśli patrzeć na oferty kredytów pod kątem wysokości proponowanych marż, są one atrakcyjniejsze niż jeszcze kilka miesięcy temu. Dzisiejsze marże nie należą jednak do najniższych, jakie banki były w stanie zaoferować. Jak wynika z naszych obserwacji, przed trzema laty, w II kwartale 2012 roku, sporo było ofert kredytów hipotecznych z marżą poniżej 1%. Dziś tylko jeden bank proponuje marżę poniżej wspomnianej granicy. Jest ona jednak oferowana w ramach promocji i tylko tym klientom, którzy spełnią określone warunki dodaje.

Banki wracają do kredytów hipotecznych, bo znacząco poprawiła się koniunktura na rynku nieruchomości. Szczególnie duże jest zainteresowanie nową ofertą deweloperską. W takiej sytuacji, wyczuwając bardzo dobrą koniunkturę na rynku, chcą odświeżyć swój kontakt z klientami i odbudować dobry portfel kredytów hipotecznych. Tym razem już w złotych i bez błędów związanych z przekredytowaniem. Obniżanie marż ma zachęcić szczególnie osoby o dobrej zdolności kredytowej i z dobrą historią kredytową tłumaczy dr hab. Bogusław Półtorak, redaktor naczelny Bankier.pl.

Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Marze-kredytow-hipotecznych-nizsze-niz-przed-rokiem-7271497.html

 

autor: Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz

Komisarz w dwóch kolejnych SKOK-ach

Komisarz w dwóch kolejnych SKOK-ach

 

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała na posiedzeniu z 28 lipca o ustanowieniu zarządców komisarycznych w dwóch kolejnych spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Zarządcy będą zobowiązani do sprawdzenia sytuacji finansowej kas i przygotowania programów naprawczych.

SKOK Polska z siedzibą w Warszawie i Powszechna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Knurowie to dwie kolejne instytucje, do których skierowano zarządców komisarycznych. Decyzje podjęte jednogłośnie przez Komisję Nadzoru Finansowego zostały dostarczone 29 lipca i wchodzą w życie tego samego dnia, czytamy w komunikacie nadzorcy.

„W przypadku obu SKOK ich aktywa nie wystarczają na zaspokojenie ich zobowiązań. Pomimo pomocy finansowej udzielonej obu SKOK przez Kasę Krajową, obie SKOK posiadają ujemne fundusze własne i straty z lat ubiegłych oraz wykazują bieżące straty finansowe. Oznacza to, że dotychczasowa pomoc ze strony Kasy Krajowej okazała się niewystarczająca w stosunku do sytuacji obu SKOK” poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej KNF.

Zarządcy komisaryczni mają wzmocnić kasy poprzez poprawę standardów zarządzania ryzykiem. Dokonają także szczegółowej weryfikacji sytuacji finansowej SKOK-ów i opracują uzgodnione z KNF programy postępowania naprawczego. Na zarządcę w SKOK Polska powołano Małgorzatę Korsakowską-Słowik, a w Powszechnej SKOK w Knurowie – Krzysztofa Brejdaka.

Wprowadzenie zarządcy komisarycznego powoduje, że członkowie zarządów zostają z mocy prawa odwołani, a otrzymane przez nich pełnomocnictwa wygasają. Na wyznaczonego przez KNF komisarza przechodzą wszystkie kompetencje organów kierujących SKOK.

Wokół kondycji spółdzielczych kas toczy się obecnie ożywiona dyskusja, w której przewijają się wątki polityczne. Nadzór finansowy, a także przedstawiciele rządu zwracają uwagę na dramatyczną sytuację sektora. Kasy oponują, wskazując na najnowsze wyniki niektórych podmiotów.

 

autor: Michał Kisiel

eurobank podnosi opłaty za karty

eurobank podnosi opłaty za karty

 

Od października w eurobanku zacznie obowiązywać nowy cennik dla kart debetowych. Opłata za kartę - niezależnie od pakietu - będzie wynosić 4,90 zł. Wzrosną też limity uprawniające do zwolnienia z opłaty miesięcznej. Nawet o kilkaset złotych.

Decyzja eurobanku wpisuje się obowiązujący na rynku trend – banki kijem lub marchewką zachęcają klientów do częstszego płacenia kartami na zakupach. To bezpośredni skutek obniżenia opłaty interchange, czyli opłaty, którą banki pobierały od sklepów akceptujących karty płatnicze. Jeszcze do niedawna, sklepikarz musiał oddać bankowi około 1,6 proc. od wartości każdej transakcji zrealizowanej kartą. Dziś oddaje 0,2-0,3 proc., w zależności od typu plastiku.

Bankom wyschło jedno ze źródeł dochodów, wiec próbują nakłonić klientów, by na zakupach wyciągali karty z portfeli. Podwyższają prowizje za nieużywanie kart i limity uprawniające do zwolnienia z opłaty za plastik. Tak też zrobi eurobank, który od 1 października wprowadzi nowy cennik dla kart debetowych.

Dziś karty Visa  w eurobanku kosztują miesięcznie 3,45 zł, a karty Mastercard 3,95 zł. Opłaty można uniknąć, jeśli wyrobi się określony limit transakcji bezgotówkowych. W kontach Active, Classic, Prestige i koncie oszczędnościowym to 200 zł miesięcznie. W koncie Junior 50 zł, a w koncie Standard opłaty uniknąć się nie da.

W październiku bank ujednolici opłaty za karty. Plastik, niezależnie od logo organizacji płatniczej, będzie kosztował 4,90 zł miesięcznie. Wzrosną też limity transakcji uprawniających do ominięcia prowizji. Żeby nie płacić za kartę, posiadacze pakietu Active będą musieli wydać co miesiąc minimum 400 zł, pakietu Classic 300 zł, Prestige i konta oszczędnościowego 500 zł. W koncie Junior limit ten nie ulegnie zmianom. W koncie Standard opłata jest sztywna, więc od października jego posiadacze będą płacić 4,90 zł za kartę.

Powyższe limity będą też obowiązywały dla kart NFC zainstalowanych na telefonach. W tym jednak przypadku limit transakcji dla kart będzie się sumował. Oznacza to, że próg np. 500 zł będzie obowiązywał łącznie dla karty NFC i karty debetowej.