Depozyty korporacyjne w AIG Bank Polska SA

Depozyty korporacyjne w AIG Bank Polska SA

Nadwyżki finansowe firmy warto zainwestować – korzystnie i bezpiecznie. Jak zrobić to prosto i szybko? Jak zapewnić, aby pieniądze były bezpieczne, a jednocześnie dostępne?

AIG Bank uprościł proces zakładania lokaty korporacyjnej Direct+ Corporate – teraz przedsiębiorstwa mogą liczyć na indywidualną opiekę przedstawiciela banku. Co to oznacza? Oszczędność czasu i elastyczność oferty. Zawarta na początku współpracy umowa ramowa pozwala na późniejsze szybkie i wygodne dysponowanie pieniędzmi, m.in. umożliwia zawieranie nowych kontraktów przez telefon. Negocjowane oprocentowanie oraz elastyczne terminy pozwalają dostosować produkt do konkretnych potrzeb firmy.

Lokata – gwarantowany zysk i płynność finansowa
Bezpieczne gospodarowanie nadwyżkami gotówki to jeden z warunków zapewnienia podstawowego celu działania przedsiębiorstwa, czyli maksymalizacji wartości firmy dla jej właścicieli. O ile nadwyżki nie są inwestowane w rozwój, to najkorzystniej jest zainwestować dodatkową gotówkę w bezpieczne instrumenty finansowe. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku jest lokata terminowa. Lokata AIG Banku spełnia kryteria, które dla przedsiębiorcy są szczególnie istotne: jest bezpieczna – daje gwarantowany zysk, zapewnia płynność finansową dzięki elastycznym terminom zawierania lokaty (już od jednego dnia), jest korzystna – wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie, a założenie lokaty nie wiąże się z żadnymi kosztami ani koniecznością zakładania rachunku bieżącego.

Zindywidualizowana oferta
Przedsiębiorstwa, inaczej niż klienci indywidualni, rzadko mogą pozwolić sobie na agresywne instrumenty finansowe, które – chociaż mogą przynosić większe zyski – wiążą się również z dużo większym ryzykiem niepowodzenia transakcji. W większości firm inwestowanie nadwyżek pieniężnych nie jest podstawową działalnością firmy, dlatego inwestycja musi gwarantować bezpieczeństwo środków. Druga ważna kwestia to zapewnienie płynności, czyli dość swobodny dostęp do zainwestowanych środków w celu pokrycia bieżących lub przyszłych wydatków. Tutaj znaczenie ma tzw. termin zapadalności inwestycji, czyli czas zamrożenia środków do momentu, kiedy przyniosą one zyski.

Podstawowe warunki lokaty Direct+ Corporate AIG Banku:
• Atrakcyjne, stałe oprocentowanie (Departament Skarbu proponuje najlepsze na dany moment oprocentowanie lokaty, uzależnione od sytuacji na rynku)
• Bezpieczeństwo środków
• Niezależność – bank nie wymaga założenia rachunku bieżącego
• Zindywidualizowane warunki współpracy – dedykowany opiekun, zawieranie kolejnych kontraktów odbywa się przez telefon
• Zapewnia płynność finansową – bank oferuje elastyczne terminy
• Brak ryzyka kursowego – lokata w PLN

Zainteresowane firmy mogą kontaktować się z AIG Bankiem poprzez infolinię (nr 0 801 601 801).

Comments are closed.