Dwukrotny wzrost obrotów faktoringowych

Dwukrotny wzrost obrotów faktoringowych

Bank DnB NORD Polska skupił w pierwszej połowie tego roku faktury na kwotę 318,6 mln zł. To przeszło dwa razy więcej niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego (136,8 mln) i więcej niż w całym ubiegłym roku (303,26 mln).

Dynamiczny wzrost obrotów faktoringowych bank zawdzięcza coraz większej liczbie transakcji z dotychczasowymi klientami oraz rosnącej liczbie klientów. Do niedawna z faktoringu w DnB NORD korzystać mogły wyłącznie duże przedsiębiorstwa, obecnie jest już on dostępny dla firm z segmentu MSP. Wzrost obrotów to także efekt rozwoju oferty produktowej – m.in. tworzenia specjalnych programów faktoringowych nie tylko dla dostawców, ale też odbiorców.

Rozwijany jest też elektroniczny system faktoringowy NORDfaktor. Jest on wbudowany w system bankowości internetowej dla firm NORDnet, dzięki czemu klienci mają zapewnioną pełną automatyzację obsługi, mogą przeprowadzać wszystkie operacje bankowe szybko i bezpiecznie w jednym miejscu. NORDfaktor pozwala uzyskać środki pieniężne z przekazanych do banku faktur nawet w ciągu jednej godziny od momentu złożenia zlecenia nabycia wierzytelności.

Comments are closed.