Rosną wyniki i skala działania banku

Rosną wyniki i skala działania banku

Bank DnB NORD Polska osiągnął w pierwszym kwartale 2008 r. zysk brutto w wysokości 8,1 mln zł. To dwa razy więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Wynik z działalności bankowej na koniec I kwartału wyniósł 57,3 mln, a suma bilansowa - 4,88 mld zł.

Bank DnB NORD Polska zakończył pierwszy kwartał zyskiem brutto w wysokości 8,1 mln zł. Zysk netto wyniósł 6,2 mln zł. To wynik przeszło dwukrotnie lepszy niż w I kwartale roku ubiegłego (zysk brutto po pierwszym kwartale ubiegłego roku wynosił 4 mln zł, a zysk netto 2,7 mln zł).

Wynik z działalności bankowej wyniósł 57,3 mln zł – wobec 16,3 mln rok wcześniej. Suma bilansowa banku na koniec I kwartału wyniosła 4,88 mld zł
(2 mld rok wcześniej).

Dynamiczny wzrost wyników to efekt rosnącej skali działalności banku - przejęcia i połączenia z bankiem BISE pod koniec ubiegłego roku, a także rosnącej sprzedaży produktów bankowych. Głównym źródłem przychodów DnB NORD w pierwszym kwartale były dochody z odsetek oraz prowizji (przeszło 46,5 mln zł). Znacząco urósł portfel kredytowy banku – z 1,6 mld zł po pierwszym kwartale roku ubiegłego – do 3,9 mld zł na koniec I kwartału roku bieżącego, a także portfel depozytowy (z 0,7 mld zł po I kwartale 2007 do 2,9 mld na koniec pierwszego kwartału 2008).

DnB NORD chce w dalszym ciągu zwiększać skalę działalności, rozwijać wszystkie linie biznesowe (bankowość korporacyjna, MSP, bankowość detaliczna), rozbudowywać sieć dystrybucji. W tej chwili bank dysponuje 52 oddziałami oraz sześcioma regionalnymi centrami bankowości korporacyjnej. W tym roku DnB NORD chce otworzyć jeszcze 4 oddziały, a także kilkanaście regionalnych biur sprzedaży. Bank chce ponadto rozbudować sieć agencji bankowych Monetia - jest ich w tej chwili ponad 220, wprowadzając tam proste produkty bankowe, takie jak pożyczka gotówkowa z ubezpieczeniem na życie.

Comments are closed.