Szybka pożyczka dla firm

Szybka pożyczka dla firm
Bank DnB NORD rozwija ofertę dla małych firm. Wprowadził pożyczkę, którą mała firma lub indywidualny przedsiębiorca uzyskać mogą szybko i przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

POŻYCZKA ROZWOJOWA – pod taką nazwą będzie oferowana, przeznaczona jest przede wszystkim dla małych firm oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym uprawiających wolne zawody. Przeznaczona może być na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Decyzję kredytową Bank podejmuje w ciągu 1,5 godziny, natomiast środki są do dyspozycji pożyczkobiorcy po 24 godzinach.

Maksymalna kwota pożyczki wynieść może 100 tys. zł, jednak ostateczna decyzja o jej wysokości zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej firmy i jej stażu na rynku. O kredyt ubiegać się mogą firmy i przedsiębiorcy prowadzący działalność przez co najmniej sześć miesięcy.

Pożyczkobiorca sam wybiera formę finansowania – może to być linia kredytowa w rachunku bieżącym bądź limit na karcie kredytowej VISA Bisenes Port.

Karta kredytowa VISA Bisenes Port jest międzynarodową kartą kredytową. Daje możliwość bezodsetkowego korzystania ze środków pieniężnych do 55 dni. Po tym okresie oprocentowanie transakcji bezgotówkowych wynosi 16% zaś gotówkowych 18%. Karta umożliwia dokonywanie płatności w punktach oznaczonych logo VISA oraz przez telefon i Internet. Objęta jest bezpłatnym pakietem ubezpieczeń.

Z kolei pożyczka w rachunku bieżącym funkcjonuje w formie linii kredytowej w rachunku. Ma charakter odnawialny. W czasie obowiązywania umowy firma sama decyduje o terminie spłaty zadłużenia. Bank nie pobiera prowizji od niewykorzystanej kwoty pożyczki. Jej oprocentowanie wynosi od 9,52%.

Comments are closed.