TANDEM ZYSKÓW – BEZPIECZNE OSZCZĘDZANIE

TANDEM ZYSKÓW – BEZPIECZNE OSZCZĘDZANIE

Polbank EFG wprowadził do swojej oferty nowe produkty oszczędnościowo-inwestycyjne w ramach oferty Tandem Zysków.
Jest to oferta przygotowana w odpowiedzi na niepewność panującą na giełdach światowych oraz towarzyszące jej spadki – także na rodzimej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nowa oferta stanowi połączenie lokaty z funduszem inwestycyjnym i łączy zalety obu form oszczędzania: bezpieczeństwo wynikające z gwarancji wysokiego, nawet do 10%, oprocentowania na lokacie oraz dodatkowy zysk z inwestycji w fundusz zrównoważony Polbanku, w którego portfelu znaczny udział stanowią obligacje i bony skarbowe. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za nabycie Tytułów Uczestnictwa funduszy.

Nasza oferta skierowana jest do Klientów stawiających na bezpieczeństwo swoich oszczędności, którzy w obecnej, niepewnej sytuacji rynkowej poszukują produktu o atrakcyjnym, gwarantowanym oprocentowaniu. Tandem Zysków, dostępny we wszystkich naszych placówkach, cieszy się dużym zainteresowaniem. - Paweł Maliszewski, dyrektor departamentu marketingu Polbanku EFG.

W proponowanej ofercie znajdują się trzy produkty:

1. Tandem Zysków 90:10, gdzie 90% środków trafia na 3-miesięczną lokatę o oprocentowaniu 7% w skali roku, zaś za pozostałe 10% Klient kupuje Tytuły Uczestnictwa zrównoważonego funduszu inwestycyjnego Polbanku.

2. Tandem Zysków 80:20, w którym 80% środków trafia na 3-miesięczną lokatę o oprocentowaniu 8,5% w skali roku, a 20% przeznaczone jest na kupno Tytułów Uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Polbanku.

3. Tandem Zysków 50:50, gdzie połowa środków znajduje się na 6-miesięcznej lokacie o oprocentowaniu 10% w skali roku, a za pozostałe 50% klient kupuje Tytuły Uczestnictwa zrównoważonego funduszu inwestycyjnego Polbanku.

We wszystkich wymienionych opcjach pieniądze zainwestowane w fundusz pracują do momentu złożenia przez Klienta zlecenia odkupienia. Minimalna łączna kwota inwestycji w każdym przypadku wynosi tylko 1 tysiąc zł.

Warto podkreślić, że dwa nowe produkty z rodziny Tandemu Zysków stanowią znakomitą propozycję dla osób poszukujących wyższego poziomu bezpieczeństwa, co może być szczególnie istotne w sytuacji zawirowań na rynku.

Comments are closed.