DI BRE ponownie wśród najlepszych- tym razem w rankingu rekomendujących

DI BRE ponownie wśród najlepszych- tym razem w rankingu rekomendujących

Już po raz kolejny Dom Inwestycyjny BRE Banku został wyróżniony w rankingu rekomendujących w klasyfikacji domy maklerskie, ogłoszonym przez GG Parkiet 9 sierpnia br, zajmując medalową drugą pozycję. W klasyfikacji analityków Kamil Kliszcz zajął trzecie miejsce.

Autorzy rankingu przebadali 1225 rekomendacji ( tylko na temat spółek z rynku wtórnego) sporządzonych przez 51 analityków z 10 biur maklerskich. Zarówno specjaliści, jak i ich rekomendacje oceniane były w czterech kategoriach.
Pierwsza dotyczyła tego, czy rekomendowane spółki osiągnęły ceny docelowe. Autorzy rankingu brali pod uwagę notowania w ciągu 6 miesięcy od wydania rekomendacji.

Druga kategoria dotyczyła tego, ile inwestorzy mogli zarobić, stosując zalecenia w okresie 6 miesięcy od dnia ich wydania. W przypadku tej kategorii pod uwagę wzięto stopy zwrotu względem indeksu WIG.

Trzecia kategoria opierała się na podobnym założeniu jak poprzednia, z tym że uwzględniono w niej horyzont 3 – miesięczny.

Ostatnie kryterium stanowiła ilość wydanych rekomendacji. Minimalna liczba wydanych rekomendacji wymagana w klasyfikacji analityków wynosiła 5, zaś w klasyfikacji domów maklerskich –7.

W przypadku każdej kategorii oceniający przyznawali punkty według następującego klucza: ostatni według statystyk analityk otrzymywał 1 punkt, kolejny 2 punkty, następny 3 punkty etc. Wynik całkowity stanowiła suma punktów uzyskanych we wszystkich 4 kategoriach.

W klasyfikacji analityków Kamil Kliszcz z Domu Inwestycyjnego BRE Banku zajął 3 miejsce, uzyskując łącznie 156 punktów.

W klasyfikacji domów maklerskich Dom Inwestycyjny BRE Banku znalazł się na drugiej pozycji, z łącznym wynikiem 27 punktów.

Comments are closed.