Zapisy na akcje spółki UNIBBEP od 18 marca!

Zapisy na akcje spółki UNIBBEP od 18 marca!
2008-03-14

Dom Inwestycyjny BRE Banku jako podmiot Oferujący zaprasza do udziału w Publicznej Ofercie Akcji spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim.

UNIBEP to jedna z dynamiczniej rozwijających się polskich grup budowlanych działająca w segmencie budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego oraz ogólnego. Głównym filarem działalności w Polsce jest segment budownictwa mieszkaniowego, gdzie firma posiada silną pozycją na największym krajowym rynku - aglomeracji warszawskiej. Działalność eksportowa Grupy koncentruje się na rynkach wschodnich, a szczególnie na przeżywającym prawdziwy „boom budowlany” rynku rosyjskim.

Wielkość Oferty:
Ofertę publiczną stanowi 7 900 000 Akcji, które zostaną podzielone na Transzę Inwestorów Instytucjonalnych oraz Transzę Inwestorów Indywidualnych. Intencją Emitenta jest przydzielenie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych około 80% Akcji będących przedmiotem oferty.

Harmonogram Oferty:

· 11-17 marca do godziny 15:00 - proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych,

· 17 marca - ustalenie ceny emisyjnej, ostatecznej liczby akcji oraz podziału na transze,

· 18-20 marca 2008r. - przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,

· 20 marca 2008r. - ostateczny termin zamknięcia subskrypcji,

· W ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji - przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych na specjalnej sesji giełdowej oraz przydział akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Jak złożyć zapis na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych:

· Do składania zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych uprawnione są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego,

· Zapis mogą złożyć wyłącznie Inwestorzy posiadający rachunek inwestycyjny w DI BRE Banku S.A.

· Dyspozycje zapisu na Akcje Spółki UNIBEP S.A. można składać:
- Osobiście w jednym z 15 Punktów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego,
- Telefonicznie pod numerem 022 697 49 49,
- Przez Internet - specjalna formatka w menu Dyspozycje w Serwisie BReBrokers,
- Za pośrednictwem serwisu eMakler w mBanku oraz usługi maklerskiej w MultiBanku.

Uwaga!
Inwestorzy DI BRE składający zapis powinni pamiętać iż:

· Na rachunku inwestycyjnym powinny znajdować się środki pieniężne,

· Zapis jest bezwarunkowy i nie podlega anulowaniu z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym,

· Zapis może być opłacony należnościami z tytułu zawartych ale nierozliczonych transakcji,

· Minimalna wielkość zapisu - 10 Akcji,

maksymalna wielkość - ilość akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych - każdy Inwestor uprawniony jest do wielokrotnego składania zapisów na akcje ale liczba akcji na jaką opiewają poszczególne zapisy będzie podlegać sumowaniu i łącznie nie może przekraczać całej wielkości Transzy,

· Prowizja maklerska wynosi 0%,

Szczegóły kredytu BRE Emisja:· Minimalna kwota kredytu: 30 000zł (z wyjątkiem Klientów mBanku i MultiBanku, dla których minimalna kwota kredytu wynosi 10 000zł, · Maksymalny okres kredytowania: 09.05.2008r. · Maksymalna kwota kredytu: 200% środków własnych, · Oprocentowanie: WIBOR 1M + 2% marży Banku, · Prowizja przygotowawcza:
- 0,30% dla kwoty kredytu do 249.999,99 PLN,
- 0,25% dla kwoty kredytu od 250.000,00 PLN do 499.999,99 PLN,
- 0,20% dla kwoty kredytu powyżej 500.000,00 PLN.

Kredytów udzielają:

· Wydział Wsparcia Kredytowego DI BRE do kwoty 250 000zł (wszystkie formalności w POK-ach DI BRE),

· Private Banking BRE Banku - wszystkim Klientom PB oraz pozostałym niebędącym Klientami Multibanku i mBanku powyżej kwoty 250 000zł,

· MultiBank wszystkim Klientom usługi maklerskiej w MultiBanku,

· mBank wszystkim Klientom usługi eMakler.

Comments are closed.