SKARBIEC-AKCJA najlepszym funduszem akcji polskich

 
SKARBIEC-AKCJA najlepszym funduszem akcji polskich
SKARBIEC-AKCJA* zajął I miejsce wśród funduszy akcji polskich, w rankingu opublikowanym we wrześniowym numerze miesięcznika „Forbes”.
Subfundusz zarządzany przez Andrzeja Pawłowskiego, otrzymał najwyższy możliwy rating, który przyznawany jest otwartym funduszom inwestycyjnym działającym minimum trzy lata.
Ranking przygotowany został we współpracy z „SEENDICATOR”, czyli Syndykatem Ekspertów Ekonomicznych - grupą doradców ekonomicznych założoną przez pracowników […]

Nasze fundusze na wysokich pozycjach w rankingu „Open Finance”

Nasze fundusze na wysokich pozycjach w rankingu „Open Finance”
W „Gazecie Wyborczej” (dodatek „Pieniądze”) z 21 sierpnia br. ukazał się rating podsumowujący działalność funduszy inwestycyjnych na koniec lipca br. autorstwa analityków „Open Finance” przygotowany na podstawie danych serwisu Analizy Online.
Wśród „funduszy mieszanych” na bardzo wysokiej pozycji, drugiej, znalazł się Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA*, który otrzymał […]

Nasze fundusze wyróżnione w rankingu dziennika „Puls Biznesu”

Nasze fundusze wyróżnione w rankingu dziennika „Puls Biznesu”
W dzienniku „Puls Biznesu” z dnia 14 sierpnia br. wyróżnione zostały dwa z funduszy SKARBCA - Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA* oraz Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY*.
Analizie poddane zostały fundusze inwestujące w tzw. papiery dłużne i w nawiązaniu do przyjętych kryteriów tj. zysków za okres ostatnich czterech […]

SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU liderem

SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU liderem
SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU* w dalszym ciągu na pierwszym miejscu w zestawieniu opublikowanym w dodatku „Moje Pieniądze” do „Rzeczpospolitej” z dnia 14 sierpnia br.
SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU okazał się ponownie najlepszy pod względem wyników za ostatnie dwanaście miesięcy w kategorii funduszy stabilnego wzrostu.
*Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO.

SKARBIEC-SEKTORA FINANSOWEGO NOWEJ EUROPY na podium

SKARBIEC-SEKTORA FINANSOWEGO NOWEJ EUROPY na podium
W materiale opublikowanym w dzienniku „Puls Biznesu” w dniu 13 sierpnia br. wyróżniony został subfundusz SKARBIEC-SEKTORA FINANSOWEGO NOWEJ EUROPY*.
Ocenie dziennikarzy poddane zostały fundusze inwestujące w Turcji, a wśród nich bardzo dobrze zaprezentował się SKARBIEC-SEKTORA FINANSOWEGO NOWEJ EUROPY. Spośród wszystkich funduszy inwestujących w regionie tureckim nasz fundusz zajął trzecie miejsce, […]

Wyniki na koniec lipca - 2008 Legg Mason TFI

Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec lipca wyniosła 3, 474 mld PLN, co oznacza niewielki spadek wartości aktywów w porównaniu z ubiegłym miesiącem.
„Naszym zdaniem, Klienci właśnie w warunkach trwającej już od jakiegoś czasu bessy powinni przymierzać się do inwestycji chociaż niewielkiej części swoich środków w akcje. Spółki podczas powoli […]

Wizerunkowa kampania reklamowa Legg Mason

Wizerunkowa kampania reklamowa Legg Mason
Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych rozpoczyna z dniem 1 sierpnia 2008 roku ogólnopolską kampanię wizerunkową. Kampania została przygotowana z myślą o budowaniu wartości marki Legg Mason w oparciu o unikalną filozofię inwestycyjną firmy.
Hasło kampanii Legg Mason „Idziemy pod prąd” w sposób syntetyczny informuje o filozofii działania Legg Mason oraz o […]

Wyniki na koniec czerwca 2008 - Legg Mason TFI

Wyniki na koniec czerwca 2008 - Legg Mason TFI
Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec czerwca wyniosła 3,598 mld PLN. Spadek wartości aktywów o 8,26% w porównaniu z ubiegłym miesiącem jest wynikiem dokonywanych odkupień oraz spadku wyceny jednostek uczestnictwa.
„Obecny okres znacznych spadków aktywów nie wpływa na strategię zarządzania aktywami Legg […]

Pierwsza zasada Legg Mason TFI – odpowiedzialność wobec klientów

Pierwsza zasada Legg Mason TFI – odpowiedzialność wobec klientów
Przez szereg lat, nawet w czasach dobrej koniunktury, Legg Mason TFI, jako jedno z nielicznych TFI w Polsce, prowadziło kampanię o ryzyku inwestycyjnym skierowaną do partnerów biznesowych i Klientów. Ostatnie miesiące pokazały, że Klienci docenili odpowiedzialność komunikacji firmy.
W czasie gdy po długiej hossie na rynek nagle […]

Wyniki na koniec maja 2008 Legg Mason TFI

Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec maja wyniosła 3,922 mld PLN. Aktywa, w porównaniu do ubiegłego miesiąca, wzrosły o 21,843 mln PLN (0,56%). Dodatni wynik został osiągnięty pomimo ujemnego salda całego rynku, który zanotował spadek wartości środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych o –1,1 %.
„Od 1998 roku, gdy zdefiniowaliśmy w […]