Nasze fundusze na wysokich pozycjach w rankingu „Open Finance”

Nasze fundusze na wysokich pozycjach w rankingu „Open Finance”

W „Gazecie Wyborczej” (dodatek „Pieniądze”) z 21 sierpnia br. ukazał się rating podsumowujący działalność funduszy inwestycyjnych na koniec lipca br. autorstwa analityków „Open Finance” przygotowany na podstawie danych serwisu Analizy Online.

Wśród „funduszy mieszanych” na bardzo wysokiej pozycji, drugiej, znalazł się Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA*, który otrzymał także najwyższą ocenę w czterostopniowej skali ratingu. Równie wysokie miejsce z takim samym ratingiem zajął Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA* w kategorii „funduszy akcji”. Subfundusz SKARBIEC-III FILAR* uplasował się w ścisłej czołówce z bardzo wysokim ratingiem w zestawieniu dotyczącym „funduszy stabilnego wzrostu”. Kolejne nasze fundusze tj. Subfundusz SKARBIEC-GOTÓWKOWY* oraz Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA* zostały wyróżnione przez analityków w kategorii „funduszy rynku pieniężnego”.

Analitycy oceniali fundusze w pięciu kategoriach tj. akcji, mieszane, stabilnego wzrostu, obligacji i rynku pieniężnego, a przypisanie do poszczególnych kategorii jest wynikiem deklarowanej strategii inwestycyjnej. Rating otrzymują tylko fundusze działając od minimum trzech lat

Comments are closed.