Nasze fundusze wyróżnione w rankingu dziennika „Puls Biznesu”

Nasze fundusze wyróżnione w rankingu dziennika „Puls Biznesu”

W dzienniku „Puls Biznesu” z dnia 14 sierpnia br. wyróżnione zostały dwa z funduszy SKARBCA - Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA* oraz Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY*.

Analizie poddane zostały fundusze inwestujące w tzw. papiery dłużne i w nawiązaniu do przyjętych kryteriów tj. zysków za okres ostatnich czterech tygodni, bardzo dobrze zaprezentowały się nasze fundusze. SKARBIEC-OBLIGACJA w zestawieniu uplasował się na drugiej pozycji, a tuz za nim znalazł się SKARBIEC-DEPOZYTOWY.

*Subfundusze wydzielone w ramach SKARBIEC FIO.

Comments are closed.