WYNIKI NA KONIEC KWIETNIA 2008

Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec kwietnia wyniosła 3,900 mld PLN, co jest nieznacznym wzrostem w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Legg Mason odnotował wzrost udziału w rynku, który obecnie wynosi 3,64 proc. Wzrost aktywów o 60 mln zł może być jednym z symptomów tego, że Klienci docenili strategię i […]

Po lekkim uspokojeniu nastrojów w lutym, w marcu aktywa funduszy inwestycyjnych spadły ogółem o 2,8 mld zł. Jest to spowodowane przede wszystkim efektem wypłat pieniędzy, ponieważ zmiany notowań na rynkach w tym okresie nie były znaczące.

Po lekkim uspokojeniu nastrojów w lutym, w marcu aktywa funduszy inwestycyjnych spadły ogółem o 2,8 mld zł. Jest to spowodowane przede wszystkim efektem wypłat pieniędzy, ponieważ zmiany notowań na rynkach w tym okresie nie były znaczące.
Duża niepewność utrzymująca się w Stanach Zjednoczonych, a co za tym idzie również na innych rynkach kapitałowych sprawia, że osoby, […]

Investor Gold FIZ: Umorzenie Certyfikatów na 31 sierpnia 2008

Investor Gold FIZ: Umorzenie Certyfikatów na 31 sierpnia 2008
Z dniem 31 sierpnia 2008 r. Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wykupił 287 Certyfikatów. Cena wykupu wynosiła 1.467,35 zł i była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny 31 sierpnia 2008 r. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego po wykupie wynosi […]

Investor FIZ: Umorzenie Certyfikatów na 31 sierpnia 2008

Investor FIZ: Umorzenie Certyfikatów na 31 sierpnia 2008
Z dniem 31 sierpnia 2008 r. Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wykupił 9.509 Certyfikatów. Cena wykupu wynosiła 2.348,02 zł i była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny 31 sierpnia 2008 r. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego po wykupie wynosi 240.605. Zgodnie ze […]

Investor FIZ: Wycena Certyfikatów na 31 sierpnia 2008

Investor FIZ: Wycena Certyfikatów na 31 sierpnia 2008
Na 31 sierpnia 2008 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wyniosła 2.348,02 zł, co oznacza wzrost o 1,76% w stosunku do wyceny z dnia 31 lipca 2008 r. i wzrost o 134,80% w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji równej 1.000,00 zł […]

Investor Gold FIZ: Wycena Certyfikatów na 31 sierpnia 2008

Investor Gold FIZ: Wycena Certyfikatów na 31 sierpnia 2008
Na 31 sierpnia 2008 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wyniosła 1.467,35 zł, co oznacza spadek o 6,59% w stosunku do wyceny z dnia 31 lipca 2008 r. i wzrost o 46,73% w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji równej […]

Investor Gold FIZ: Data notowania Certyfikatów serii G

Investor Gold FIZ: Data notowania Certyfikatów serii G
W dniu 20 sierpnia 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. postanowił wprowadzić z dniem 27 sierpnia 2008 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.758 certyfikatów inwestycyjnych serii G Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 sierpnia […]

Investor Gold FIZ: Dopuszczenie Certyfikatów serii G do obrotu

Investor Gold FIZ: Dopuszczenie Certyfikatów serii G do obrotu
W dniu 18 sierpnia 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.758 certyfikatów inwestycyjnych serii G wyemitowanych przez Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Investor Gold FIZ:Rejestracja Certyfikatów serii G w Krajowym Depozycie

Investor Gold FIZ:Rejestracja Certyfikatów serii G w Krajowym Depozycie
W dniu 6 sierpnia 2008 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrował 1.758 certyfikatów inwestycyjnych serii G Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oznaczonych kodem PLINVGL00038.
Jeśli chcesz wiedzieć jak zarabiać więcej niż inni…
Investors TFI S.A. zarządza aktywami o wartości
742 317 149 zł
wg ostatniej oficjalnej wyceny
Data wyceny […]

Investor Gold FIZ: Umorzenie Certyfikatów na 31 lipca 2008

Investor Gold FIZ: Umorzenie Certyfikatów na 31 lipca 2008
Z dniem 31 lipca 2008 r. Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wykupił 173 Certyfikaty. Cena wykupu wynosiła 1.570,87 zł i była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny 31 lipca 2008 r. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego po wykupie wynosi […]