SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU liderem

SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU liderem

SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU* w dalszym ciągu na pierwszym miejscu w zestawieniu opublikowanym w dodatku „Moje Pieniądze” do „Rzeczpospolitej” z dnia 14 sierpnia br.

SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU okazał się ponownie najlepszy pod względem wyników za ostatnie dwanaście miesięcy w kategorii funduszy stabilnego wzrostu.

*Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO.

Comments are closed.