Wizerunkowa kampania reklamowa Legg Mason

Wizerunkowa kampania reklamowa Legg Mason

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych rozpoczyna z dniem 1 sierpnia 2008 roku ogólnopolską kampanię wizerunkową. Kampania została przygotowana z myślą o budowaniu wartości marki Legg Mason w oparciu o unikalną filozofię inwestycyjną firmy.

Hasło kampanii Legg Mason „Idziemy pod prąd” w sposób syntetyczny informuje o filozofii działania Legg Mason oraz o znaczeniu procesu inwestycyjnego, który zdecydowanie odróżnia TFI od konkurencji. W nowej kampanii Legg Mason podkreśla niezmienne wartości charakteryzujące spółkę, czyli stosowany od lat selektywny styl inwestycyjny (filozofia doboru najbardziej perspektywicznych branż gospodarki i niedowartościowanych spółek). Hasło kampanii wyraża przekonanie Zarządu firmy, że jedynym możliwym sposobem zarabiania
na giełdzie jest opracowywanie własnych pomysłów inwestycyjnych.

„Aby lepiej zrozumieć to, co robimy, warto odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie, czym właściwie jest inwestowanie? W jaki sposób można zarobić pieniądze na giełdzie? Istnieje tylko jeden sposób – trzeba postawić inaczej niż większość uczestników rynku i mieć rację. Nie ma innej drogi! Jeżeli podąża się za ogólnie przyjętym tokiem rozumowania, nie można zarobić więcej niż inni. Trzymając się średniej osiąga się średnią – w tym przypadku matematyka jest nieubłagana. Źródłem zarobku jest raczej niezgadzanie się z innymi. Szukamy takich pomysłów, w przypadku których nie zgadzamy się z rynkiem i wszystko wskazuje na to, że to my mamy rację. To jeden z najważniejszych przekazów naszej firmy i dlatego to właśnie na nim zdecydowaliśmy się oprzeć tegoroczną kampanię wizerunkową.” – mówi Tomasz Jędrzejczak, prezes zarządu Legg Mason TFI S.A.

Ogólnopolska kampania wizerunkowa prowadzona będzie w dniach 1 sierpnia – 15 września 2008 r. i obejmie outdoor, telewizję oraz radio.

Informacje dodatkowe:

Legg Mason TFI S.A. jest częścią Grupy Legg Mason - jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie. Prowadzi politykę inwestycyjną opartą na analizie fundamentalnej
i selektywnym stylu inwestycyjnym. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku. Legg Mason TFI S.A. oferuje różnorodną gamę produktów dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak też instytucjonalnym.
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (LM ZA) jest jedną z najbardziej szanowanych
i najdłużej działających na polskim rynku firm asset management. Oferuje swoje usługi głównie dla dużych firm z sektora ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych, a także zamożnych osób prywatnych.
Western Asset Management to jeden z największych zarządzających papierami dłużnymi na świecie. Do Grupy Legg Mason należy od 1986 roku, oferując klientom pełną skalę lokalnych
i światowych produktów. Wieloletnia obecność Western Asset na rynkach światowych przekłada się na najwyższej skali kompetencje w zarządzaniu inwestycjami we wszystkie rodzaje papierów dłużnych.
Legg Mason Inc. to założony w 1899 finansowy holding oferujący szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych (zarządzania aktywami) dla klientów indywidualnych, korporacji, jednostek administracji rządowej, planów emerytalnych i instytucjonalnych inwestorów na całym świecie. Od 1983 roku jest notowany na New York Stock Exchange i zarządza aktywami o łącznej wartości 950 mld USD (stan na 31.03.2008).

www.leggmason.pl

Comments are closed.