Wyniki na koniec czerwca 2008 - Legg Mason TFI

Wyniki na koniec czerwca 2008 - Legg Mason TFI

Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec czerwca wyniosła 3,598 mld PLN. Spadek wartości aktywów o 8,26% w porównaniu z ubiegłym miesiącem jest wynikiem dokonywanych odkupień oraz spadku wyceny jednostek uczestnictwa.
„Obecny okres znacznych spadków aktywów nie wpływa na strategię zarządzania aktywami Legg Mason. Nasza działalność koncentruje się na inwestowaniu w wartość na podstawie własnych analiz. W pierwszej kolejności analizujemy sektory gospodarki i ich perspektywy, następnie wybieramy na rynku spółki, które wyróżniają się dobrymi wynikami i perspektywami rozwoju. Poszukujemy spółek, które nie są lubiane przez szeroki rynek, a nasze inwestycje mają charakter długoterminowy. Nie myślimy więc w kategoriach miesięcy czy kwartałów, ale lat” - twierdzi zespół zarządzający Legg Mason.

Informacje dodatkowe:

Legg Mason TFI S.A. jest częścią Grupy Legg Mason - jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie. Prowadzi politykę inwestycyjną opartą na analizie fundamentalnej i selektywnym stylu inwestycyjnym. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku. Legg Mason TFI S.A. oferuje różnorodną gamę produktów dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak też instytucjonalnym.
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (LM ZA) jest jedną z najbardziej szanowanych
i najdłużej działających na polskim rynku firm asset management. Oferuje swoje usługi głównie dla dużych firm z sektora ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych, a także zamożnych osób prywatnych.
Western Asset Management to jeden z największych zarządzających papierami dłużnymi
na świecie. Do Grupy Legg Mason należy od 1986 roku, oferując klientom pełną skalę lokalnych i światowych produktów. Wieloletnia obecność Western Asset na rynkach światowych przekłada się na najwyższej skali kompetencje w zarządzaniu inwestycjami we wszystkie rodzaje papierów dłużnych.
Legg Mason Inc. to założony w 1899 finansowy holding oferujący szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych (zarządzania aktywami) dla klientów indywidualnych, korporacji, jednostek administracji rządowej, planów emerytalnych i instytucjonalnych inwestorów na całym świecie. Od 1983 roku jest notowany na New York Stock Exchange i zarządza aktywami o łącznej wartości 998,5 mld USD (stan na 01.12.2007).

www.leggmason.pl

Comments are closed.