Wyniki na koniec lipca - 2008 Legg Mason TFI

Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec lipca wyniosła 3, 474 mld PLN, co oznacza niewielki spadek wartości aktywów w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

„Naszym zdaniem, Klienci właśnie w warunkach trwającej już od jakiegoś czasu bessy powinni przymierzać się do inwestycji chociaż niewielkiej części swoich środków w akcje. Spółki podczas powoli rodzącej się hossy rosną bardzo wolno, a prawidłowo skonstruowany w tym czasie portfel akcji pozwala zmaksymalizować zyski w okresie wzrostów. Jesteśmy pewni, że obecny okres
to dobry czas dla zarządzających, którzy patrzą na inwestycje w kilkuletniej perspektywie, nie boją się podejmować ryzyka związanego ze znaczącym odejściem od indeksu w imię ponadprzeciętnych przyszłych zysków, gotowych pójść pod prąd, stosując odpowiednią selekcję
i koncentrację pozycji na poszczególnych spółkach” – mówi Jacek Treumann, Członek Zarządu Legg Mason TFI S.A.

Rozpoczęta z dniem 1 sierpnia kampania wizerunkowa Legg Mason TFI S.A. – „Idziemy pod prąd”, ma na celu poinformowanie obecnych oraz przyszłych klientów o filozofii działania Legg Mason TFI S.A. oraz o znaczeniu procesu inwestycyjnego, który zdecydowanie odróżnia TFI od konkurencji. W nowej kampanii Legg Mason podkreśla niezmienne wartości charakteryzujące spółkę, czyli stosowany od lat selektywny styl inwestycyjny. Hasło kampanii wyraża przekonanie zespołu Legg Mason TFI S.A., że jedynym możliwym sposobem ponadprzeciętnego zarabiania na giełdzie jest opracowywanie własnych pomysłów inwestycyjnych.

Informacje dodatkowe:

Legg Mason TFI S.A. jest częścią Grupy Legg Mason - jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie. Prowadzi politykę inwestycyjną opartą na analizie fundamentalnej
i selektywnym stylu inwestycyjnym. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku. Legg Mason TFI S.A. oferuje różnorodną gamę produktów dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak też instytucjonalnym.

Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (LM ZA) jest jedną z najbardziej szanowanych
i najdłużej działających na polskim rynku firm asset management. Oferuje swoje usługi głównie dla dużych firm z sektora ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych, a także zamożnych osób prywatnych.

Western Asset Management to jeden z największych zarządzających papierami dłużnymi na świecie. Do Grupy Legg Mason należy od 1986 roku, oferując klientom pełną skalę lokalnych
i światowych produktów. Wieloletnia obecność Western Asset na rynkach światowych przekłada się na najwyższej skali kompetencje w zarządzaniu inwestycjami we wszystkie rodzaje papierów dłużnych.

Legg Mason Inc. to założony w 1899 finansowy holding oferujący szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych (zarządzania aktywami) dla klientów indywidualnych, korporacji, jednostek administracji rządowej, planów emerytalnych i instytucjonalnych inwestorów na całym świecie. Od 1983 roku jest notowany na New York Stock Exchange i zarządza aktywami o łącznej wartości 950 mld USD (stan na 31.03.2008).

www.leggmason.pl

Comments are closed.