Wyniki na koniec maja 2008 Legg Mason TFI

Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec maja wyniosła 3,922 mld PLN. Aktywa, w porównaniu do ubiegłego miesiąca, wzrosły o 21,843 mln PLN (0,56%). Dodatni wynik został osiągnięty pomimo ujemnego salda całego rynku, który zanotował spadek wartości środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych o –1,1 %.
„Od 1998 roku, gdy zdefiniowaliśmy w naszej firmie styl selektywny, konsekwentnie inwestujemy w oparciu o wartość spółki, a nie jej udział w indeksie. Mamy nadzieję, że nasze podejście inwestycyjne znalazło uznanie wśród Klientów, a tym samym, że docenili oni inwestowanie w wartość na podstawie rzetelnych analiz fundamentalnych. Mamy również nadzieję, że stabilne aktywa to także wynik konsekwentnie prowadzonej przez nas polityki informacyjnej, w której otwarcie komunikowaliśmy ryzyko związane z inwestycjami” – mówi Tomasz Jędrzejczak, Prezes Zarządu Legg Mason TFI S.A.

Wyniki uzyskiwane przez Legg Mason TFI S.A. są efektem podejścia do budowy portfela, w którym fundusz stara się mieć spółki relatywnie atrakcyjne w stosunku do ryzyka związanego z inwestowaniem w nie. Towarzystwo inwestuje w spółki jako rzeczywiste przedsiębiorstwa, a nie wirtualne papiery wartościowe. Dlatego podstawą wszystkich decyzji jest analiza fundamentalna. Legg Mason TFI S.A. skupia się w pierwszej kolejności na sektorach gospodarki, dla których przewiduje sprzyjające warunki rozwoju w długim horyzoncie czasu. Następnie wyszukuje przedsiębiorstwa, których rynek zdaje się nie doceniać, a których pozycja finansowa oraz przewaga konkurencyjna dobrze rokują na przyszłość.

Informacje dodatkowe:

Legg Mason TFI S.A. jest częścią Grupy Legg Mason - jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie. Prowadzi politykę inwestycyjną opartą na analizie fundamentalnej
i selektywnym stylu inwestycyjnym. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku. Legg Mason TFI S.A. oferuje różnorodną gamę produktów dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak też instytucjonalnym.
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (LM ZA) jest jedną z najbardziej szanowanych
i najdłużej działających na polskim rynku firm asset management. Oferuje swoje usługi głównie dla dużych firm z sektora ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych, a także zamożnych osób prywatnych.
Western Asset Management to jeden z największych zarządzających papierami dłużnymi
na świecie. Do Grupy Legg Mason należy od 1986 roku, oferując klientom pełną skalę lokalnych i światowych produktów. Wieloletnia obecność Western Asset na rynkach światowych przekłada się na najwyższej skali kompetencje w zarządzaniu inwestycjami we wszystkie rodzaje papierów dłużnych.
Legg Mason Inc. to założony w 1899 finansowy holding oferujący szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych (zarządzania aktywami) dla klientów indywidualnych, korporacji, jednostek administracji rządowej, planów emerytalnych i instytucjonalnych inwestorów na całym świecie. Od 1983 roku jest notowany na New York Stock Exchange i zarządza aktywami o łącznej wartości 998,5 mld USD (stan na 01.12.2007).

www.leggmason.pl

Comments are closed.