2007 rok w InterRisk

2007 rok w InterRisk

Za 2007 rok InterRisk S.A. zebrała składkę przypisaną brutto w wysokości 612 mln zł, co oznacza wzrost o 28,8% wobec ub. roku. Pozyskana składka jest o ponad 136 mln zł większa od składki zebranej w 2006 roku.

W tym samym okresie Spółka wypłaciła 194 mln zł z tytułu odszkodowań brutto. Portfel ubezpieczeniowy charakteryzował się niską szkodowością, co pozwoliło na uzyskanie dodatniego wyniku technicznego na poziomie 14,6 mln zł, tj. o 19% więcej niż za ub. rok.

Wynik finansowy brutto wyniósł 33,4 mln zł, tj. o ponad 25% więcej niż w ubiegłym roku. Wskaźnik ROE (stopa zwrotu w kapitału własnego) wyniósł 16,9%.

Spółka nieprzerwanie utrzymuje również odpowiedni poziom ustawowych wskaźników decydujących o wiarygodności i bezpieczeństwie.

InterRisk S.A. osiągnęła w zeszłym roku wysoką 6. pozycję na rynku towarzystw majątkowych dzięki ofercie ubezpieczeń finansowych, osobowych oraz majątkowych. W 2008 roku Spółka kładzie szczególny nacisk na rozwój tych ostatnich – zarówno w ofercie dla klientów indywidualnych, jak i firm.

Comments are closed.