Assistance Medyczne – nowy produkt w ofercie Concordia Capital S.A.

Assistance Medyczne – nowy produkt w ofercie Concordia Capital S.A.

W styczniu 2008 Concordia Capital S.A. wprowadziła jako ubezpieczenie dodatkowe do grupowego ubezpieczenia na życie „Spokojna Głowa Plus” ubezpieczenie Assistance Medycznego „Twoja opieka medyczna”.

Twoja Opieka Medyczna będąca formą ubezpieczenia assistance, gwarantuje wszystkim ubezpieczonym dostęp do takich świadczeń jak wizyta lekarza lub pielęgniarki, transport medyczny, dostawa leków i sprzętu w związku z prowadzonym leczeniem, opiekę nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi w trakcie np. hospitalizacji chorego, opiekę nad zwierzętami, ale także pomoc domową po zakończeniu hospitalizacji, pomoc psychologiczną i organizację procesu rehabilitacji.

Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach: standardowym, rozszerzonym oraz opcji VIP.

Rozwiązaniem unikalnym na rynku jest wprowadzenie pokrycia kosztów organizacji i wizyty u lekarzy specjalistów: kardiologa, neurologa, nefrologa, chirurga, onkologa. Standardowe produkty assistance oferują w tym zakresie tylko koszty organizacji takich wizyt.

Comments are closed.