Grupa Concordia podpisała umowę z Agencją PR Prelite

Grupa Concordia podpisała umowę z Agencją PR Prelite

Grupa Concordia powierzyła wsparcie w zakresie public relations agencji Prelite. Do zadań agencji będzie należało opracowanie strategii działań komunikacyjnych oraz bieżące doradztwo w jej wdrażaniu.

Prelite został wybrany w drodze przetargu. O wyniku zadecydowała jakość oferty przedstawionej przez agencję i posiadane doświadczenie. Duże znaczenie miało również zrozumienie oczekiwań, co do warunków współpracy z firmą zewnętrzną.

Agencja Prelite w początkowej fazie współpracy ma za zadanie wspomóc Grupę Concordia w tworzeniu koncepcji i strategii PR oraz rozwoju działań z zakresu media relations.

Comments are closed.