InterRisk S.A. od 6 lutego nowa nazwa Spółki

InterRisk S.A. od 6 lutego nowa nazwa Spółki

Cigna STU dołączyła do czołowej europejskiej grupy ubezpieczeniowej – Vienna Insurance Group (VIG) i od 6 lutego nosi nazwę Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A.

VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych, ze 180-letnią tradycją. Spółki należące do VIG prowadzą działalność w 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wiarygodność austriackiego akcjonariusza potwierdzona została przez agencję Standard & Poor’s, która przyznała Grupie ocenę A+.

Zmiana nazwy Spółki jest konsekwencją pogłębiania zaangażowania finansowego głównego akcjonariusza – Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. Rozpoczęło się ono w 2006 roku, kiedy to VIG nabył pierwsze akcje Spółki. W 2007 roku ten wiodący austriacki akcjonariusz powiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki do blisko 100% .

Zmiana nazwy oznacza zacieśnienie współpracy z VIG oraz spółkami należącymi do tej grupy kapitałowej. InterRisk będzie w pełni korzystać z możliwości, jakie stwarza przynależność do dużej i renomowanej korporacji – rodziny spółek VIG.

Dzięki zaangażowaniu nowego akcjonariusza kapitał zakładowy naszej Spółki wzrósł w 2007 roku o 50 milionów złotych, co umożliwiło realizację ambitnych planów rozwoju utrwalających mocną pozycję rynkową Spółki. W ubiegłym roku Spółka zebrała ponad 600 mln złotych składki, umacniając 6-tą pozycję w rankingu spółek ubezpieczeniowych. W bieżącym roku planowane są dodatkowe nakłady na dalszy rozwój InterRisk.

Comments are closed.