Konferencja PIU nt. Ubezpieczeń Rolnych z udziałem Concordia Polska TUW

Konferencja PIU nt. Ubezpieczeń Rolnych z udziałem Concordia Polska TUW

4 lutego 2008 r. w Warszawie odbyła się Konferencja: “Kierunki Zmian Ubezpieczeń Produkcji Rolnej w Polsce”, organizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). Ubezpieczycieli reprezentowali przedstawiciele Concordia Polska TUW oraz Vereinigten Hagel Giessen.

Konferencja traktowała przede wszystkim o przyszłości ubezpieczeń dotowanych z budżetu państwa w Polsce. Aktualnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Projekt wzbudza jednak wiele kontrowersji w środowisku ubezpieczeniowym. Dlatego celowym było zorganizowanie spotkania przedstawicieli nauki i praktyki ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce.

Podczas Konferencji Andrzej Janc – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych w Concordia Polska TUW przedstawił temat: “Zróżnicowanie zakresu ryzyk w ubezpieczeniach upraw – na bazie doświadczeń w ubezpieczeniach dotowanych”.

W ramach, sesji: Systemy ubezpieczeń w rolnictwie – doświadczenia zagraniczne, wystąpił z prezentacją: „Przykłady europejskich systemów ubezpieczenia produkcji rolniczej” Janusz Pavel przedstawiciel jednego z głównych akcjonariuszy Concordia Polska TUW – Vereinigten Hagel Giessen.

Środowisko akademickie reprezentowali przedstawiciele m.in. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Materiały z Konferencji dostępne są na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń: www.piu.org.pl.

Comments are closed.