Najlepsze w historii wyniki Grupy Concordia

Najlepsze w historii wyniki Grupy Concordia

Grupa Concordia ogłosiła wyniki finansowe za dwa kwartały 2008 roku. Łącznie Concordia Polska TUW i Concordia Capital S.A. odnotowały w tym okresie przypis składki w wysokości 57,6 mln zł oraz 7,5 mln zł zysku.

Concordia Polska TUW osiągnęła najlepsze wyniki w historii firmy. Aktualnie w portfelu firmy znajduje się prawie 123 tys. aktywnych polis. Klienci Concordii Polska TUW to przede wszystkim rolnicy, osoby fizyczne w małych i średnich miejscowościach, banki spółdzielcze, małe i średnie firmy oraz gminy.
Składka przypisana brutto w firmie majątkowej wyniosła 50,1 mln zł, czyli o 29,1% więcej niż po I półroczu 2007. To efekt wzrostu sprzedaży na praktycznie całym portfelu Towarzystwa. Jednak największy wpływ na tak dobry wynik miały ubezpieczenia upraw, w których nie zanotowano w I półroczu 2008 roku szkód o charakterze katastroficznym. Do sukcesu przyczyniają się też ubezpieczenia ochrony prawnej, agro-casco oraz ubezpieczenia komunikacyjne.

Spółka życiowa – Concordia Capital S.A. – odnotowała przypis na poziomie 7,5 mln zł. To dokładnie tyle, ile spółka zebrała w I półroczu 2007. Zysk netto wyniósł 36 tys. zł.

Głównymi partnerami Towarzystwa są banki spółdzielcze. Grupa Concordia jako jedyny ubezpieczyciel współpracuje z wszystkimi zrzeszeniami banków spółdzielczych, tzn. Spółdzielczą Grupą Bankową, Bankiem Polskiej Spółdzielczości i Mazowieckim Bankiem Regionalnym.

Comments are closed.