InterRisk S.A. od 6 lutego nowa nazwa Spółki

InterRisk S.A. od 6 lutego nowa nazwa Spółki
Cigna STU dołączyła do czołowej europejskiej grupy ubezpieczeniowej – Vienna Insurance Group (VIG) i od 6 lutego nosi nazwę Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A.
VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych, ze 180-letnią tradycją. Spółki należące do VIG prowadzą działalność w 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wiarygodność […]

Wyróżnienie dla Prezesa Zarządu Spółki dr Jana Bogutyna

Wyróżnienie dla Prezesa Zarządu Spółki dr Jana Bogutyna
26 stycznia 2008 roku Polski Klub Biznesu przyznał dr Janowi Bogutynowi, Prezesowi Zarządu Spółki tytuł “Businessmana Roku 2007″ za wieloletnie osiągnięcia w kierowaniu instytucjami finansowymi.
Zgodnie z formułą nagrody - Kapituła PKB przyznaje ją za “rzutkość w prowadzeniu działalności gospodarczej, śmiałość w inwestowaniu, pomysłowość w przenoszeniu na polski grunt […]

2007 rok w InterRisk

2007 rok w InterRisk
Za 2007 rok InterRisk S.A. zebrała składkę przypisaną brutto w wysokości 612 mln zł, co oznacza wzrost o 28,8% wobec ub. roku. Pozyskana składka jest o ponad 136 mln zł większa od składki zebranej w 2006 roku.
W tym samym okresie Spółka wypłaciła 194 mln zł z tytułu odszkodowań brutto. Portfel ubezpieczeniowy charakteryzował […]

CIGNA STU S.A. Perła Polskiej Gospodarki 2007

CIGNA STU S.A. Perła Polskiej Gospodarki 2007
Redakcja magazynu Polish Market oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wyróżnili naszą Spółkę w listopadzie 2007 roku specjalnym certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw. Nasze Towarzystwo otrzymało tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Duże.
Towarzystwo docenione zostało za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród […]

Wyniki Spółki za I półrocze 2007 roku

Wyniki Spółki za I półrocze 2007 roku
Za I półrocze 2007 roku Spółka zebrała składkę przypisaną brutto w wysokości 290 mln zł, co oznacza wzrost o 29,9% wobec analogicznego okresu ub. roku. Pozyskana składka jest o prawie 67 mln zł większa od składki zebranej w I półroczu 2006 roku. W tym samym okresie nasze Towarzystwo wypłaciło […]

Oferta specjalna Bonus za Bonus - promocja ubezpieczenia autocasco

Oferta specjalna Bonus za Bonus - promocja ubezpieczenia autocasco
I. Okres obowiązywania oferty
Oferta obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r.
II. Przedmiot oferty „Bonus za Bonus”
Przedmiotem „Bonus za Bonus” jest promocja ubezpieczenia AC dla posiadaczy nowych i używanych samochodów osobowych, którzy do tej pory nie korzystali z ubezpieczenia AC lub […]

Zapraszamy do nowego portalu dla nauczycieli, uczniów i szkół

Zapraszamy do nowego portalu dla nauczycieli, uczniów i szkół
http://www.cignaedu.pl/ to pierwszy na polskim rynku portal internetowy z kompleksową ofertą ubezpieczeniową dla nauczycieli, uczniów i szkół. Zawiera ponadto serwisy informacyjne oraz szeroki opis usług assistance, jak:
Co? Gdzie? Kiedy?
CIGNA LEX
Nie jesteś sam!
Nauczyciele dowiedzą się, na jakich zasadach w ramach ubezpieczenia wykupionego przez szkołę, mogą skorzystać z rehabilitacji […]

Grupa Compensa: szybki wzrost i poprawa wyników w 2007 r.:

Grupa Compensa: szybki wzrost i poprawa wyników w 2007 r.:
wzrost składki o 27% do 758 mln PLN
wynik finansowy netto: 8,6 mln PLN (wzrost o 11,1 mln PLN)
Wzrost składki powyżej średniej rynkowej
Składka przypisana brutto Compensa TU S.A. Vienna Insurane Group po czterech kwartałach 2007 r. wyniosła 492 milionów PLN, czyli o 25,8% więcej niż w analogicznym […]

Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group wprowadza produkt kapitałowy Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą, połączony z ubezpieczeniem na życie. Strategia nowego produktu Compensy opiera się na inwestycjach w krajach i sektorach gospodarki o wysokim potencjale wzrostu, równocześnie zapewniając niską korelację z giełdą.

Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group wprowadza produkt kapitałowy Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą, połączony z ubezpieczeniem na życie. Strategia nowego produktu Compensy opiera się na inwestycjach w krajach i sektorach gospodarki o wysokim potencjale wzrostu, równocześnie zapewniając niską korelację z giełdą.
W skład portfela UFK Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą wchodzi 6 […]

Vienna Insurance Group Polska została uznana Firmą Roku 2007 przez Polski Klub Biznesu

Vienna Insurance Group Polska została uznana Firmą Roku 2007 przez Polski Klub Biznesu
Już po raz 18. Polski Klub Biznesu przyznał prestiżowe nagrody. Firmą Roku 2007 została Vienna Insurance Group w Polsce, dla której statuetkę odebrał Prezes Zarządu, Pan Franz Fuchs.
Vienna Insurance Group Polska otrzymała wyróżnienie za dynamiczny rozwój Grupy Ubezpieczeniowej i osiągnięcia w 2007 roku.
Uroczystość […]