Porozumienie o współpracy z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.

Porozumienie o współpracy z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.

1 lipca 2008 roku przedstawiciele Grupy Concordia i Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. podpisali umowę o współpracy w zakresie ubezpieczeń.
Porozumienie jest elementem strategii pogłębiania współpracy bankowo–ubezpieczeniowej MBR S.A. i Grupy Concordia.

Podstawowym celem Porozumienia jest pogłębienie współpracy bankowo – ubezpieczeniowej oraz zapewnienie kompleksowej, jednolitej oferty ubezpieczeniowej dla Banków zrzeszonych w Mazowieckim Banku Regionalnym. Docelowo oferta ta ma obejmować pakiety ubezpieczeń życiowych (WTUŻiR Concordia Capital S.A.) i majątkowych (Concordia Polska TUW) przeznaczonych dla Klientów Banków MBR, ale także dla samych Banków i ich Pracowników.

Systemowa współpraca podjęta przez MR BANK S.A. i Grupę Concordia ma na celu przygotowywanie produktów w taki sposób, aby zapewnić jednolite wzory umowy oraz jednolity sposób obsługi dla wszystkich Banków MBR przystępujących do współpracy.

W ramach Porozumienia MR BANK S.A. i Grupa Concordia zobowiązały się do podjęcia szeregu działań z zakresu szeroko rozumianego bancassurance. Do najważniejszych należą: przygotowanie ofert ubezpieczeniowych optymalnie uzupełniających usługi bankowe, przygotowanie szeregu szkoleń dla Pracowników Banków MBR, wspieranie sprzedaży poprzez tworzenie systemów motywacyjnych (konkursy dla Banków MBR), czy wspólne akcje promocyjne i marketingowe.

MR BANK jest trzecim zrzeszeniem bankowości spółdzielczej (po Spółdzielczej Grupie Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczość S.A.), które zdecydowało się na podpisanie Porozumienia o współpracy z Grupą Concordia. Concordia to lider w bancassurance z bankowością spółdzielczą w Polsce. Współpracujemy już z ponad 320 Bankami Spółdzielczymi z wszystkich zrzeszeń. Rozwiązania z zakresu bancassurance dla Klientów Banków Spółdzielczych tworzymy wraz z naszymi Partnerami już od 11 lat.

Comments are closed.