Specjalna oferta dla pracowników placówek oświatowych - Zdrowie Nauczyciela

Specjalna oferta dla pracowników placówek oświatowych - Zdrowie Nauczyciela

Zawód nauczyciela stawia znaczne wymagania narządowi głosowemu. Teraz będziesz mógł korzystać z prywatnej opieki medycznej i zadbać o swój głos oraz o profilaktykę chorób, które bezpośrednio są związane z wykonywanym przez Ciebie zawodem i warunkami pracy w szkole.

Czy wiesz, że przewlekłe choroby narządu głosu znajdują się w czołówce orzekanych chorób zawodowych. Zgodnie z danymi Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w 2006 roku stanowiły one:

1. I miejsce wśród chorób zawodowych kobiet,
2. 24,4% orzekanych chorób zawodowych.
ZDROWIE NAUCZYCIELA to nowoczesne ubezpieczenie, w wyjątkowy sposób zapewniające profilaktykę zdrowia nauczyciela:

atrakcyjny zakres świadczeń medycznych,
brak karencji (okresu, wczasie którego zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie skutkuje realizacją świadczenia),
brak badań iankiet medycznych -przed zawarciem ubezpieczenia nie wymagamy badań lekarskich wcelu ustalenia stanu zdrowia osób przystępujących do ubezpieczenia,
ZALETY OFERTY:

Wszystkie powyższe świadczenia dostępne są już od 22 zł miesięcznie !

Oferta nasza obejmuje profilaktykę zdrowia nauczycieli w tym chorób zawodowych, oferujemy:

Konsultację lekarza internisty lub lekarza rodzinnego jedna wizyta z wywiadem obejmującym czynniki ryzyka chorób układu krążenia, przedstawienie zasad zdrowego żywienia, ryzyka palenia tytoniu, picia alkoholu, z określeniem indywidualnego planu opieki

Nielimitowane:

Konsultacje lekarza ginekologa /urologa dla mężczyzn

Konsultacje lekarza kardiologa

Badań diagnostycznych – mammografia, EKG, sigmoidoskopia, EKG, badanie obecności krwi w kale, cholesterol w surowicy, pomiar ciśnienia tętniczego, PSA

Świadczenia w ramach profilaktyki chorób zawodowych nauczycieli:

Konsultacje lekarza laryngologa – badanie laryngologiczne krtani, drożności nosa błon śluzowych gardła

Konsultacje lekarza foniatry /audiologa - badania foniatryczne

badanie słuchu, badanie wzroku - ostrość, jaskra

WAŻNA INFORMACJA:

Karta Nauczyciela zawiera przepisy dotyczące ochrony zdrowia Nauczycieli, Zachęcamy Państwa do sprawdzenia, czy organ prowadzący szkołę nie stworzył możliwości współfinansowania ubezpieczenia zdrowotnego, zapewniającego profilaktykę chorób, które bezpośrednio są związane z wykonywaną przez nauczyciela pracą oraz warunkami pracy w szkole.

Karta Nauczyciela, Rozdział 8, Ochrona zdrowia Art. 72,1 : Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Comments are closed.