Vienna Insurance Group Polska została uznana Firmą Roku 2007 przez Polski Klub Biznesu

Vienna Insurance Group Polska została uznana Firmą Roku 2007 przez Polski Klub Biznesu

Już po raz 18. Polski Klub Biznesu przyznał prestiżowe nagrody. Firmą Roku 2007 została Vienna Insurance Group w Polsce, dla której statuetkę odebrał Prezes Zarządu, Pan Franz Fuchs.

Vienna Insurance Group Polska otrzymała wyróżnienie za dynamiczny rozwój Grupy Ubezpieczeniowej i osiągnięcia w 2007 roku.
Uroczystość wręczenia nagród za rok 2007 odbyła się 26 stycznia br. podczas Gali Biznesu na Zamku Królewskim w Warszawie.W uroczystości udział wzięli liczni goście przedstawiciele świata biznesu, polityki, kultury i nauki, media oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych akredytowanych w Warszawie. Galę zakończył koncert “W krainie opery, operetki i musicalu”.

Polski Klub Biznesu wyróżnia firmy i osoby prowadzące z powodzeniem działalność gospodarczą w Polsce, a także produkty o szczególnych walorach użytkowych i estetycznych. Nagrody są szczególną formą godnej zaufania rekomendacji biznesowej.
Kryterium uzyskania nagrody Polskiego Klubu Biznesu są konkretne osiągnięcia. Oceniane są wyniki firmy, pozycja i reputacja na rynku, sukcesy, działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, działalność prospołeczna i charytatywna, wspieranie lokalnych inicjatyw.
O przyznaniu nagrody Polskiego Klubu Biznesu decydują członkowie Kapituły.

Statuetki - rzeźby symbolizujące nagrody Polskiego Klubu Biznesu są oryginalnymi

Comments are closed.