Wyniki Spółki za I półrocze 2007 roku

Wyniki Spółki za I półrocze 2007 roku

Za I półrocze 2007 roku Spółka zebrała składkę przypisaną brutto w wysokości 290 mln zł, co oznacza wzrost o 29,9% wobec analogicznego okresu ub. roku. Pozyskana składka jest o prawie 67 mln zł większa od składki zebranej w I półroczu 2006 roku. W tym samym okresie nasze Towarzystwo wypłaciło 93 mln zł z tytułu odszkodowań brutto.

Portfel ubezpieczeniowy charakteryzował się niską szkodowością, co pozwoliło na uzyskanie dodatniego wyniku technicznego na poziomie 15,5 mln zł, tj. o 108 % więcej niż w I półroczu 2006 roku. Wynik finansowy brutto wyniósł 29,7 mln zł, tj. o prawie 184 % więcej niż w ub. roku, a zysk netto osiągnął 24,3 mln zł, tj. ponad 225 % więcej niż w ub. roku. Wskaźnik ROE (stopa zwrotu w kapitału własnego) wyniósł 15,5%.

Comments are closed.