Wyróżnienie dla Prezesa Zarządu Spółki dr Jana Bogutyna

Wyróżnienie dla Prezesa Zarządu Spółki dr Jana Bogutyna

26 stycznia 2008 roku Polski Klub Biznesu przyznał dr Janowi Bogutynowi, Prezesowi Zarządu Spółki tytuł “Businessmana Roku 2007″ za wieloletnie osiągnięcia w kierowaniu instytucjami finansowymi.

Zgodnie z formułą nagrody - Kapituła PKB przyznaje ją za “rzutkość w prowadzeniu działalności gospodarczej, śmiałość w inwestowaniu, pomysłowość w przenoszeniu na polski grunt rozwiązań stosowanych za granicą. To nagroda dla tych, którzy podejmują wymagające odwagi przedsięwzięcia, w trudnych sektorach gospodarki.”

Dr Jan Bogutyn kieruje Spółką od 10 lat. Poprzednio pełnił wiele innych funkcji związanych z rynkiem finansowym, w tym m.in. członka Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Był przewodniczącym rad nadzorczych PZU S.A., KUKE S.A., zasiada w radach nadzorczych Bartimpexu oraz Banku BWE.

Doceniając jego pracę, zaangażowanie oraz osiągnięcia, Polska Izba Ubezpieczeń przyznała mu w 2002 roku medal za zasługi dla rozwoju rynku ubezpieczeniowego.

Comments are closed.