BDM S.A. zakończył wycenę Polmosów zleconą przez Ministerstwo Skarbu Państwa

BDM S.A. zakończył wycenę Polmosów zleconą przez Ministerstwo Skarbu Państwa

Beskidzki Dom Maklerski, dnia 11 lipca 2008 roku, wysłał do Ministerstwa Skarbu Państwa wycenę Polmosu Toruń S.A. Tym samym zakończył proces aktualizacji wycen czterech Polmosów, zlecony przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

BDM S.A. wykonał na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa analizy przedprywatyzacyjne MWWiD „Polmos” S.A. z siedzibą w Józefowie, Polmos Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu, ŚWWG „Polmos” z siedzibą w Bielsku Białej oraz Zakład Badawczo - Rozwojowy „Polmos” S.A. z siedzibą w Koninie, które obejmowały:

Ustalenie sytuacji prawnej majątku,
Ustalenie stanu i perspektyw rozwoju,
Ocenę realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków,
Strategię prywatyzacji,
Memorandum informacyjne,
Oszacowanie wartości.

Prace przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem zaakceptowanym przez obie strony związane Umową. Dzieła zostały złożone pod koniec maja 2006 roku. Ministerstwo Skarbu Państwa Protokołem Odbioru z dnia 4 lutego 2008 roku dokonało odbioru Dzieł:

Ustalenie sytuacji prawnej majątku,
Ustalenie stanu i perspektyw rozwoju,
Ocena realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków,
Strategia prywatyzacji,
Memorandum informacyjne wszystkich czterech Spółek.

Dodatkowo, dnia 12 czerwca MSP, poprzez protokół przyjęcia Aktualizacji Oszacowania wartości spółki Zakład Badawczo - Rozwojowy „Polmos” S.A. z siedzibą w Koninie, dokonało odbioru zamówionego Dzieła. Obecnie BDM S.A. oczekuje na odbiór wycen pozostałych trzech Polmosów.

Comments are closed.