Dłuższe notowania na GPW – BDM gotowy

Dłuższe notowania na GPW – BDM gotowy

Beskidzki Dom Maklerski S.A. jest przygotowany na wydłużenie czasu sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zdaniem spółki, zmiana na GPW jest szansą domów maklerskich na dalszy rozwój.

Według Zarządu GPW wydłużenie sesji przyniesie korzyści inwestorom krajowym i zagranicznym, zapewniając im nie tylko możliwość reagowania na zmieniającą się sytuację na rynkach europejskich, ale również podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących poszczególnych spółek notowanych w ramach tzw. „dual listing”.

„Trudno byłoby nie zgodzić się z argumentacją GPW dotyczącą wydłużenia czasu trwania sesji giełdowej, tym bardziej, że decyzja w tej sprawie jest zbieżna z oczekiwaniami inwestorów giełdowych, tak krajowych, jak i zagranicznych. Zadaniem Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. jest dostosowywać się do stale rosnących wymagań rynku, a te obecne nie wiążą się dla nas z pokonywaniem jakichkolwiek problemów, wręcz przeciwnie, stanowią szansę na pozyskanie nowych inwestorów oraz zwiększenie obrotów”. – powiedział Marek Bachusz, Dyrektor Wydziału Sprzedaży Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A.

Dłuższa sesja na warszawskiej giełdzie rodzi obawy o skomplikowanie sytuacji brokerów związanej z brakami kadrowymi. Marek Bachusz z BDM stwierdził – „Przesunięcie rozpoczęcia sesji nie stanowi dla BDM problemu technicznego ani organizacyjnego. Zakładamy, iż wprowadzenie zmian odbędzie się bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Już dziś, POKi BDM S.A. obsługują inwestorów od 8.00 lub 8.30, jest to zarówno reakcja na od dawna zapowiadaną zmianę w godzinach funkcjonowania GPW, jak i wynik analizy oczekiwań klientów z poszczególnych regionów. Liczymy, że wydłużenie godzin obrotu na rynku akcji i rynku terminowym wpłynie na zwiększenie obrotów, choć nie zakładamy, aby był to wzrost znaczący”.

Zmiana godziny rozpoczęcia notowań jest pierwszym etapem zmian zmierzający do wydłużenia sesji giełdowych. Kolejnym etapem, przewidzianym na 2009 rok, będzie wydłużenie sesji w godzinach popołudniowych.

Giełda w Warszawie pragnie zapewnić sobie rolę wiodącego rynku regionu. Dąży także do zminimalizowania ryzyka obniżenia płynności instrumentów finansowych notowanych na giełdzie, poprzez odpływ inwestycji na inne platformy obrotu. Zmiana godziny rozpoczęcia notowań jest elementem mającym zwiększyć konkurencyjność GPW w stosunku do pozostałych giełd europejskich. Na większości giełd w Europie obrót na rynku kasowym zaczyna się wcześniej niż na GPW, podobnie ma się sytuacja z obrotem na wiodących rynkach terminowych. Dlatego Zarząd GPW zdecydował, że od dnia 1 września 2008 roku, sesje giełdowe na rynku akcji (notowania ciągłe) będą rozpoczynać się o godzinie 9.00, a na rynku instrumentów pochodnych o godzinie 8.30. Dotychczas notowania na rynku akcji rozpoczynały się o 9.30, a na rynku terminowym o godzinie 9.00.

Comments are closed.