Pierwsze miejsce Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. w rankingu GG Parkiet

Pierwsze miejsce Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. w rankingu GG Parkiet

Beskidzki Dom Maklerski S.A. zajął pierwsze miejsce w corocznym rankingu najlepszych domów maklerskich, przygotowanym na podstawie opinii inwestorów przez GG Parkiet. Ocenie podlegało 20 Domów Maklerskich.

Inwestorzy wypełniali ankietę zamieszczoną na stronie internetowej GG Parkiet. W rankingu brało udział 20 Domów Maklerskich ocenianych przez swoich klientów w 16 kategoriach.

W skali od 1 do 5 najwyższą końcową notę – 4,22 - otrzymał Beskidzki Dom Maklerski, który był także liderem większość kategorii.

Średnia ocen przyznawana przez klientów BDM S.A. nie odbiegała zbytnio od oceny końcowej i w wielu przypadkach zbliżona była do wyniku 4,22.

„Nie ukrywam, że jesteśmy dumni z pierwszego miejsca i z tego, że obecnie mówi się o BDM S.A. - najlepszy broker na rynku. Rankingi w których oceniającymi są klienci mają dla nas szczególne znaczenie, bo to oni nadają sens naszej pracy na rynku. Uzyskany rezultat świadczy o tym, że w każdym z obszarów BDM działa według najwyższych standardów. Dokładnie przeanalizujemy wyniki uzyskane przez BDM S.A. w poszczególnych kategoriach, bo w nich obok pochwał zawarta jest też informacja o tym, co możemy robić jeszcze lepiej” – powiedział Jacek Rachel, Prezes Zarządu Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A.

BDM S.A. jest także niekwestionowanym liderem w poszczególnych kategoriach, w większość uplasował się na pierwszym miejscu, a w pozostałych znalazł się w pierwszej trójce. Ogółem aż w jedenastu kategoriach otrzymał noty wyższe od wyniku finalnego.

Najwyższą notę (4,38) BDM otrzymał za życzliwość i gotowość pracowników do pomocy klientom. Równie wysokie oceny przyznane zostały za łatwość i wygodę w obsłudze internetowego serwisu transakcyjnego. Ankieta wskazała także najsłabsze punkty brokerów, są to - działalność edukacyjna i informacyjna brokerów (2,89) oraz analizy i rekomendacje (3,09) i wysokość opłat i prowizji (3,28). Beskidzki Dom Maklerski, także w tych kategoriach wypadł dużo powyżej średniej z wynikami odpowiednio: działalność edukacyjna i informacyjna – 3,80; analizy i rekomendacje – 3,94 i wysokość opłat i prowizji – 4,10.

Jak zauważono w podsumowaniu wyników ankiety pomimo obecnej sytuacji na giełdzie inwestorzy nie tracą zaufania do swoich brokerów. To tym ważniejsze, że podstawą funkcjonowania wszelkich firm z sektora finansowego jest zaufanie klientów.

Beskidzki Dom Maklerski S.A. ze swym piętnastoletnim doświadczeniem w obszarze usług finansowych, gronem doświadczonych ekspertów i otwartością na oczekiwania klientów stał się w ocenie inwestorów najlepszym partnerem w skomplikowanym świecie finansów.

Comments are closed.