RPP i spodziewana podwyżka stóp

RPP i spodziewana podwyżka stóp

Podczas rozpoczynającego się dzisiaj dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP), dyskutowana będzie konieczność prawdopodobnej podwyżki stopy procentowej o 25 pkt. bazowych, do poziomu 6,0%. Konieczność tego ruchu spowodowana jest nasilającą się w naszym kraju presją inflacyjną, która jest wielce niekorzystna dla stabilnego rozwoju gospodarczego. Według szefa departamentu ekonomicznego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Andrew Deana, inflacja w 2009 roku może wzrosnąć w Polsce do 5,5%. Jego zdaniem RPP powinna jeszcze kilkakrotnie podwyższyć stopy procentowe w tym roku nawet do poziomu 7,0%. Jego stwierdzenia oparte są na założeniach, odnośnie kursu złotego, który nie będzie się już dalej umacniał. Poziom cen w naszym kraju wzrósł w kwietniu o 4,4% r/r, w czerwcu inflacja może wzrosnąć do 4,6-4,7% r/r, a w następnych miesiącach może przybrać na sile notując poziomy zbliżone do 5%. Jeżeli ceny nie zaczną spadać, to dalsza podwyżka stóp procentowych uwarunkowana będzie koniecznością walki z oczekiwaniami inflacyjnymi oraz niepokojącym wzrostem płac. Jednocześnie podnosząc stopy RPP godzi się z umacnianiem złotego, który ma wielki wpływ na opłacalność firm eksportujących swoje dobra za granicę. Patrząc szerzej na inne gospodarki, to nie tylko Polska walczy ze wzrostem cen. Inne gospodarki również odczuwają presję, a winę za to z pewnością ponosi drożejąca na światowych parkietach ropa, która to, z tygodnia na tydzień, ustala nowe rekordowe maksima.

Marcin Stebakow
Wydział Analiz i Informacji
Beskidzki Dom Maklerski S.A.

Comments are closed.