Nominacje personalne Rady Nadzorczej Generali

Nominacje personalne Rady Nadzorczej Generali
W dniu 18 września 2008 r. Rady Nadzorcze spółek Generali T.U. S.A. oraz Generali Życie T.U. S.A. na swoich posiedzeniach podjęły decyzje o dwóch nominacjach personalnych w dotychczasowym składzie Zarządu spółek Grupy Generali Polska.
Z dniem 18 września:
- p. Michał Gomowski został mianowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Generali T.U. S.A.,
zaś
- p. Arturowi Olechowi powierzono stanowisko Wiceprezesa Zarządu Generali Życie T.U. S.A.
„Obie te nominacje odbieram jako wyraz uznania za dotychczasowe dokonania zawodowe obu managerów w Grupie Generali Polska, przekładające się na dynamiczne tempo rozwoju zarówno spółki majątkowej jak i życiowej na bardzo konkurencyjnym rynku ubezpieczeń w Polsce” – powiedział Prezes Zarządu Grupy Generali Polska, Andrzej Jarczyk.
W skład zarządów poszczególnych spółek Grupy Generali Polska wchodzą:
Generali T.U. S.A.:
- Andrzej Jarczyk – Prezes Zarządu
- Michał Gomowski – Wiceprezes Zarządu
- Artur Olech – Członek Zarządu
Generali Życie T.U. S.A.:
- Andrzej Jarczyk – Prezes Zarządu
- Artur Olech – Wiceprezes Zarządu
- Michał Gomowski – Członek Zarządu
Generali PTE:
- Rafał Markiewicz – Członek Zarządu
- Piotr Pindel – Członek Zarządu
- Jacek Smolarek – Członek Zarządu
Michał Gomowski ukończył Politechnikę Gdańską i Francuski Instytut Nafty w Paryżu. Studiował również w Oksfordzie i Wilnie. Swoją karierę zawodową zaczynał w polskim przedstawicielstwie koncernu Shell - pełnił m.in. funkcję Dyrektora Handlowego i Dyrektora Generalnego spółki należącej do koncernu. W 1999 r. został Dyrektorem Generalnym spółki Europ Assistance, należącej do Grupy Generali.
Na początku 2002 r. Michał Gomowski objął stanowisko Prezesa Arval Polska Sp. z o.o., należącej do Grupy Bankowej BNP Paribas. Kierując spółką przez niespełna trzy lata, zapewnił jej pozycję lidera w branży leasingu operacyjnego i zarządzania flot samochodowych. W 2003 r. spółka otrzymała nagrodę za osiągnięcie najlepszej rentowności spośród wszystkich spółek europejskich. Jako Prezes spółki Arval Michał Gomowski był pomysłodawcą, twórcą i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Leasingu i Wynajmu Pojazdów.
Funkcję Członka Zarządu Generali Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. oraz Generali Finance Sp z o.o. objął 1 listopada 2004 roku. Do jego zakresu odpowiedzialności należy nadzór nad obszarem ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i korporacyjnych.
Prywatnie interesuje się podróżami, narciarstwem, żeglarstwem i pływaniem.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Artur Olech ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji oraz Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość.
W latach 1994-1998 współpracował z Centrum Badań Społecznych i Ekonomicznych w Warszawie, a w latach 1996-1997 pracował jako analityk w Polskim Instytucie Zarządzania. Następnie podjął pracę w Volkswagen Bank Polska i Volkswagen Leasing Polska, gdzie kierował departamentem współpracy z klientami kluczowymi i departamentem zarządzania ryzykiem.
Z Grupą Generali Artur Olech jest związany od końca 1998 roku, początkowo odpowiedzialny za przygotowanie business planu oraz wsparcie prawne prac nad uzyskaniem licencji dla towarzystw ubezpieczeń Generali.
W 2003 r. został Członkiem Zarządu Generali PTE. Obecnie zasiada w Zarządzie spółek: Generali T.U.S.A, Generali Życie T.U.S.A oraz Generali Finance Sp. z o.o.
Odpowiada w Grupie Generali za sprzedaż i obsługę ubezpieczeń na życie i emerytalnych, bancassurance, oraz zarządzanie aktywami.

Comments are closed.