I Forum Funduszy Europejskich

I Forum Funduszy Europejskich

Bank BPS S.A uczestniczy w I Forum Funduszy Europejskich, Warszawa, Torwar, 7-8 maja 2008 r. poprzez udział w panelach dyskusyjnych i wystawienie stoiska z ofertą produktową.

Program bloku finansowego “Pieniądz robi pieniądz… czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich” skupia się na tematyce absorpcji środków unijnych.

Szczegóły programu na stronach internetowych organizatorów: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl oraz Związku Banków Polskich - www.zbp.pl

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Banku BPS S.A.

Comments are closed.