Ranking instytucji finansowych” – Rzeczpospolita ogłosiła wyniki

Ranking instytucji finansowych” – Rzeczpospolita ogłosiła wyniki
„Rzeczpospolita” opublikowała ranking najlepszych instytucji finansowych. Oceny dokonano w ośmiu kategoriach: banki komercyjne, banki spółdzielcze, powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeń na życie, towarzystwa ubezpieczeń majątkowych, domy maklerskie, firmy leasingowe.

W dniu 23 czerwca 2008 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom rankingu. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi Piotr Wiesiołek Wiceprezes NBP, Ludwik Sobolewski Prezes GPW, Stanisław Kluza Szef Komisji Papierów Wartościowych. Uroczystość rozpoczął Paweł Jabłoński zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, a następnie przekazał głos Jackowi Chwedorukowi Przewodniczącemu Kapituły Rankingu.

Banki spółdzielcze oceniano na podstawie dynamiki nominalnej i procentowej wzrostu udzielonych kredytów i przyjętych depozytów oraz dynamiki wyniku z działalności bankowej oraz zysku netto. Porównywany był również współczynnik wypłacalności i suma bilansowa.

W rankingu w kategorii banki spółdzielcze główną nagrodę zdobył Bank Spółdzielczy w Przysusze za wysoką dynamikę wzrostu działalności i efektywność. Nagrodę za II miejsce odebrał Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli Stanisław Kłapeć. Trzecie miejsce w rankingu zajął Warmiński Bank Spółdzielczy reprezentowany przez Prezes Zarządu Elżbietę Krasowską-Jaworską.
Prezesi wyróżnionych banków podziękowali szczególne słowa podziękowania skierowali do swoich Klientów i współpracowników, wskazując ich rolę w budowaniu sukcesu banków. Prezes Elżbieta Krasowska-Jaworska podkreśliła również rolę kobiet w rozwoju sektora bankowego. Prezes Zarządu Banku BPS S.A. Mirosław Potulski złożył gratulacje zwycięskim bankom spółdzielczym i podziękował za współpracę.
W rankingu Rzeczpospolitej Bank BPS S.A. oceniany był w kategorii Banki Komercyjne. Banki zostały uszeregowane na podstawie wielkości aktywów, czyli udziału w rynku. Pod uwagę były brane także zmiany portfela kredytów, depozytów, zysk netto, wskaźniki rentowności, a także liczba rachunków prowadzonych dla firm i klientów indywidualnych.

Bank BPS S.A. zajął 17 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej. Natomiast wśród 101 największych instytucji finansowych, plasuje się na 28 miejscu (na podstawie sumy bilansowej i zysku netto). Pod względem sieci placówek i zatrudnienia Bank BPS S.A. zajmuje 20 miejsce, natomiast uwzględniając fundusze własne oraz kredyty należności od klienta i budżetu znajduje się na 25 miejscu.

Comments are closed.