Zmiany w Zarządzie Banku BPS S.A.

Zmiany w Zarządzie Banku BPS S.A.

Krzysztof Radziszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku BPS S.A. z dniem 31 lipca 2008 r.
W związku z powyższym została uruchomiona procedura powołania do składu Zarządu Krzysztofa Jagielskiego, od wielu lat zawodowo związanego z firmami obsługującymi sektor banków spółdzielczych.

Comments are closed.