ING Bank Śląski w finale konkursu Lider Informatyki

ING Bank Śląski w finale konkursu Lider Informatyki

ING Bank Śląski znalazł się w finale konkursu Lider Informatyki organizowanym przez redakcję ComputerWorld. Zwycięzcą został Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W ramach konkursu Lider Informatyki nagradzane są firmy i organizacje użyteczności publicznej przodujące w wykorzystaniu technologii informatycznych w zarządzaniu. Główna nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: instytucje finansowe, przemysł, handel i usługi oraz sektor publiczny. Jury oceniało:

doskonałość organizacyjną,
innowacyjność,
kreowanie wartości przez IT,
spójność strategii IT z organizacją biznesową przedsiębiorstwa bądź strategią instytucji/urzędu.
ING Bank Śląski znalazł się w gronie trzech nominowanych firm w kategorii Bankowość i Finanse, które zostały wybrane spośród 70 przedsiębiorstw biorących udział w konkursie.

Konkurs Lider Informatyki odbył się już po raz dwunasty i jest najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem tego rodzaju w Polsce. Co roku redakcja Computerworld wyróżnia w nim przedsiębiorstwa i instytucje odnoszące sukcesy w dziedzinie informatyzacji.

Comments are closed.