Zysk trafiony w 10!

Zysk trafiony w 10!

Kredyt Bank oferuje trzymiesięczną lokatę oprocentowaną na 10% w skali roku.

Każdy klient, który do końca października wykupi w placówce Kredyt Banku Program Inwestycyjny PEWNA DZIESIĄTKA lub zainwestuje w fundusz KBC Rynków Wschodzących FIZ może dodatkowo ulokować taką samą lub mniejszą kwotę na 3-miesięcznej lokacie, oprocentowanej na 10% w skali roku.

****
KBC Rynków Wschodzących FIZ to 5 - letni fundusz z ochroną kapitału. Do koszyka funduszu wybrano 5 indeksów rynków wschodzących: Singapuru, Korei Płd., Chin, RPA oraz Brazylii. Jeśli w Dniu Zapadalności funduszu wartość koszyka indeksów będzie niższa od jego wartości początkowej, Inwestorzy otrzymają zwrot zainwestowanego w fundusz kapitału, bez opłaty za wydanie certyfikatów. Jeśli wartość koszyka indeksów będzie wyższa od jego wartości początkowej, udział Inwestora we wzroście wyniesie 70%. Minimalna wartość inwestycji to 1 000 zł.

Comments are closed.