Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BGŻ zmieniło uchwałę z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Banku BGŻ do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializację. Zgodnie z decyzją NWZ pierwsza oferta publiczna akcji Banku BGŻ powinna mieć miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w terminie nie […]

Sprzedać, kupić, czy poczekać?

Sprzedać, kupić, czy poczekać?
Przemyślenia na czas bessy wg Legg Mason TFI cz. I
Od roku warszawska giełda jest w bardzo mocnym trendzie spadkowym. Obecny obraz sytuacji giełdowej bardzo kontrastuje z tym, do czego rynek kapitałowy przyzwyczaił polskich inwestorów przez ostatnie 5 lat niesamowitej hossy. Dziś przychodzi nam zmierzyć się z bessą. Mamy nadzieję, że poniższe informacje […]

Złe praktyki do lamusa – KNF szykuje rewolucję

Złe praktyki do lamusa – KNF szykuje rewolucję
Kryzys finansowy USA oraz jego skutki z pewnością będą przestrogą dla młodych rynków kredytowych, również dla polskiego. Rodzimy rynek świetnie radzi sobie
z niepokojami, jakie wywołały upadki potężnych amerykańskich korporacji finansowych.
Z pewnością jest to powód do zadowolenia – polskim instytucjom finansowym mimo niebezpiecznych perturbacji, nie zagrażają skutki kryzysu.
Liberalizm […]

Emisja Certyfikatów Investor FIZ już w październiku

Emisja Certyfikatów Investor FIZ już w październiku
W dniach od 7 do 24 października 2008 r. będzie przeprowadzona publiczna emisja Certyfikatów funduszu Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Investor FIZ).
Zapis będzie można złożyć w oddziałach Banku BGŻ. Lista oddziałów wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej: www.investors.pl.
Cena emisyjna Certyfikatów zostanie określona na podstawie wyceny aktywów funduszu na […]