Emisja Certyfikatów Investor FIZ już w październiku

Emisja Certyfikatów Investor FIZ już w październiku

W dniach od 7 do 24 października 2008 r. będzie przeprowadzona publiczna emisja Certyfikatów funduszu Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Investor FIZ).
Zapis będzie można złożyć w oddziałach Banku BGŻ. Lista oddziałów wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej: www.investors.pl.
Cena emisyjna Certyfikatów zostanie określona na podstawie wyceny aktywów funduszu na 7 dni przed rozpoczęciem emisji.

Certyfikaty Inwestycyjne Investor FIZ są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych.
Pierwsza emisja certyfikatów była przeprowadzona na przełomie sierpnia i września 2005 r. W okresie trzech lat fundusz uzyskał najwyższe stopy zwrotu spośród krajowych funduszy, inwestujących w instrumenty giełdowe.
Więcej informacji na www.investors.pl lub pod numerem infolinii 0 801 00 33 70.

Comments are closed.