Inflacja we wrześniu 2008 r

Inflacja we wrześniu 2008 r. odnotowano wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,3%.
W okresie styczeń – wrzesień br. ich wzrost był wyższy niż przed rokiem (2,8% wobec 2,3%).
Mniejsza niż przed miesiącem była dynamika cen konsumpcyjnych w skali roku (4,5% wobec 4,8%).
Ceny żywności wzrosły we wrześniu br. o 0,6%. Więcej niż w poprzednim miesiącu
konsumenci […]

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Główny Urząd Statystyczny informuje, iż:
1. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2008 r. w stosunku do
sierpnia 2008 r. wzrosły o 0,3%.
Wskaźnik ten służy do ustalania kosztów kształcenia w Krajowej Szkole
Administracji Publicznej.
2. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2008 r. w stosunku
do II kwartału 2008 r. wzrosły o […]

OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO styczeń - sierpień 2008

OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO styczeń - sierpień 2008
W okresie styczeń - sierpień br. eksport w cenach bieżących wyniósł 265,8 mld zł,
a import 318,6 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył
się o 5,6%, a import o 8,0%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 52,8 mld zł (w
analogicznym okresie ub. roku minus 43,4 […]

Inwestować bezpieczniej Obligacje

Inwestować bezpieczniej
Obligacje skarbowe
Dziś, kiedy trudno zdecydować, które akcje nie przyniosą nam straty, nie wspominając już o zyskach, poszukujemy bezpiecznej przystani dla naszych pieniędzy. Pisałem już o inwestowaniu w nieruchomości, fundusze aktywów niepublicznych oraz złoto. Dziś przedstawiam kolejną szansę ulokowania naszych oszczędności. Nie daje ona potencjału wzrostowego, jak akcje czy towary, lecz jest dobrą alternatywą […]

Giełdy zagrożone – konkurencja nie śpi

Giełdy zagrożone – konkurencja nie śpi
Światowe giełdy papierów wartościowych jeszcze do niedawna były jedynym miejscem, na którym odbywał się powszechny proces obrotu papierami wartościowymi. Jako monopolistki prowadziły działalność w zgodzie z własnymi interesami, również zgodnie z etyką biznesową. Nie do końca jednak dbając o interesy swoich klientów.
Nic nie trwa wiecznie, rynek, szczególnie finansowy jest […]