Investor FIZ znów górą

Investor FIZ znów górą

Paniczna wyprzedaż akcji na giełdach światowych przerywana jest tylko chwilowymi korektami, określanymi mianem odbić. W tej sytuacji nawet najwytrzymalsi tracą nerwy.

Nie wszyscy mają jednak powody do rozpaczy. Fundusz inwestycyjny Investor FIZ zarabia, na przekór temu, co dzieje się na rynkach finansowych. Według ostatniej roboczej wyceny sporządzonej na dzień 13. października 2008 r., wartość Certyfikatów Inwestycyjnych Investor FIZ wyniosła 2.433,89 zł . Oznacza to wzrost o 10,6% w stosunku do ostatniej oficjalnej wyceny sporządzonej na dzień 30. września 2008 r.
Dla porównania, w analizowanym okresie 1-13. października 2008 r. indeks WIG20 spadł o 16%.

Wyceny dokonano na podstawie ksiąg rachunkowych z zachowaniem zasad obowiązujących dla wycen Funduszu.

Obecna strategia zarządzających Investor FIZ polega na minimalizowaniu udziału akcji w portfelu oraz utrzymywaniu zaangażowania w instrumentach pozwalających na zarabianie przy spadkach indeksów giełdowych. Zarządzający w dalszym ciągu uważają, że złoto będzie zyskiwać na wartości wobec surowców przemysłowych. To powinno dawać wysokie stopy zwrotu – uważa Grzegorz Mielcarek, zarządzający Funduszem, członek zarządu Investors TFI.
Sytuacja na rynkach jest na bieżąco monitorowana i w przypadku panicznej wyprzedaży Fundusz będzie realizować zyski z transakcji a następnie otwierać pozycje, gdy nastąpi odbicie cen instrumentów finansowych.

Obecnie prowadzona jest sprzedaż Certyfikatów Inwestycyjnych Investor FIZ, na które można złożyć zapis do 24 października 2008 r. w oddziałach banku BGŻ SA.

Comments are closed.