Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2008 roku

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2008 roku
W pierwszej połowie 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw
maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa ubiegłorocznego
kryzysu na amerykańskim rynku kredytów subprime. Wprawdzie kryzys ten nie dotknął
jeszcze bezpośrednio ani polskiej gospodarki, ani polskiego rynku bankowego, ale jesienią
ub. roku przyczynił się do ucieczki z Polski […]

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej we wrześniu 2008 r.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej we wrześniu 2008 r.
Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych
(w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była we wrześniu br. o 7,0% wyższa niż
przed rokiem i o 17,4% większa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników
o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na […]

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2008 r.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2008 r.
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu
2008 r. były o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej podniesiono ceny w
sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (o 0,4%). Wzrost
cen zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym (o 0,1%), największy w produkcji
wyrobów tytoniowych […]

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we wrześniu 2008 r.

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we wrześniu 2008 r.
Na rynku rolnym we wrześniu, w porównaniu z sierpniem br., odnotowano w skupie wzrost cen
żywca wieprzowego (o ok. 3%) i niewielki wołowego (o 0,4%). Obniżyły się natomiast znacznie ceny zbóż
(pszenicy i żyta odpowiednio o blisko 10% i ponad 11%), ziemniaków jadalnych (o prawie 40%) oraz drobiu
rzeźnego (o 3%) i […]

Kalendarium wydarzeń 20-24.10.08

Kalendarium wydarzeń 20-24.10.08
Przyszły tydzień z punktu widzenia publikacji makroekonomicznych prezentuje się naprawdę ubogo, a w kalendarium ciężko znaleźć dane, które w istotny sposób wpłyną na zachowanie rynków finansowych. Mogą to być publikowane w czwartek dane z amerykańskiego rynku nieruchomości dotyczące ilości nowych bezrobotnych w ubiegłym tygodniu oraz dane o sprzedaży domów na rynku wtórnym w […]

Wystawa dzieł z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING

Wystawa dzieł z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING
W ramach cyklu wystaw dzieł z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING, 16 października b.r. w Pałacu Poznańskich w Łodzi odbyło się kolejne „spotkanie ze sztuką współczesną”. Wystawę będzie można oglądać do 20 października. Do tej pory podobne wydarzenia miały już miejsce w Bielsku-Białej, Katowicach, Wrocławiu, Opolu, Warszawie […]