Aviva: silna pozycja w trudnych warunkach

Aviva: silna pozycja w trudnych warunkach

Aviva, macierzysta grupa Commercial Union Polska, zachowuje mocną pozycję kapitałową mimo kryzysu na rynkach finansowych. Aviva nie zamierza korzystać ze wsparcia rządu, do czego zmuszonych jest wiele innych instytucji finansowych.

Aviva jest piątą grupą ubezpieczeniową świata, działającą w 30 krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej. Struktura działalności grupy (koncentracja na ubezpieczeniach, dywersyfikacja geograficzna) oraz konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem powoduje, że Aviva jest znacznie bardziej odporna na skutki obecnego kryzysu na rynkach finansowych niż wiele innych instytucji finansowych.

Potwierdzają to ogłoszone dzisiaj informacje na temat pozycji kapitałowej. Nadwyżka kapitałów własnych ponad margines wypłacalności Aviva – kluczowy wskaźnik pokazujący płynność finansową ubezpieczyciela – według stanu na 24 października br. wynosiła 1,3 mld funtów. Aviva dysponuje płynnymi aktywami o wartości 1,6 mld funtów i ma niewykorzystane linie kredytowe do poziomu 2,2 mld funtów. W ostatnim okresie zwiększyła też zabezpieczenie posiadanego portfela akcji przed spadkami cen na giełdach, co ma pozytywny wpływ na wysokość kapitałów własnych.

Aviva jest silna. Stosujemy rozważne i aktywne podejście do zarządzania ryzykiem, dzięki czemu mamy aktywa dobrej jakości, co oznacza bezpieczeństwo naszych klientów i akcjonariuszy. Nie ma potrzeby, abyśmy pozyskiwali dodatkowy kapitał czy to w formie emisji nowych akcji, czy też korzystania z pomocy rządu – mówi Andrew Moss, prezes grupy Aviva.

Nowa sprzedaż ubezpieczeń na życie i emerytalnych grupy Aviva w skali globalnej wzrosła o 12 proc. (w funtach) w stosunku do trzech kwartałów 2007 roku, osiągając 25,7 mld funtów. Wzrost grupa zawdzięcza głównie swoim spółkom w Azji, Stanach Zjednoczonych i Europie Środkowo-Wschodniej. Sprzedaż ubezpieczeń na życie i emerytalnych przez Commercial Union Polska była o 49 proc. większa (w złotych) niż w pierwszych trzech kwartałach 2007 roku.

Comments are closed.