Poprawa wyników Banku BGŻ

Poprawa wyników Banku BGŻ
Po trzech kwartałach 2008 roku zysk netto Banku BGŻ wyniósł 242 mln zł. To o 62 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk brutto był na poziomie 296 mln zł, czyli o 74 proc. więcej niż w końcu września 2007 roku. Wyższy wynik to przede wszystkim efekt wzrostu na działalności […]

Najważniejsze wydarzenia z 29 października 2008 r.:

Najważniejsze wydarzenia z 29 października 2008 r.:
· Wrześniowa produkcja przemysłowa w Japonii podniosła się o 0,4% r/r
· Wrześniowa podaż pieniądza w Wielkiej Brytanii wzrosła o 12,4%
· Wrześniowa liczba kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii wyniosła 33 tys.
· […]