Poprawa wyników Banku BGŻ

Poprawa wyników Banku BGŻ

Po trzech kwartałach 2008 roku zysk netto Banku BGŻ wyniósł 242 mln zł. To o 62 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk brutto był na poziomie 296 mln zł, czyli o 74 proc. więcej niż w końcu września 2007 roku. Wyższy wynik to przede wszystkim efekt wzrostu na działalności podstawowej banku.

– Poprawę wyników w dużej mierze zawdzięczamy wzrostowi akcji kredytowej, aktywizacji sprzedaży produktów skarbowych oraz przychodom z kredytów mieszkaniowych – powiedział Jacek Bartkiewicz prezes zarządu Banku BGŻ. Wzrost zysków netto oznacza poprawę wskaźników efektywności. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wzrósł do poziomu 15 proc. wobec 12 proc. rok wcześniej. Wskaźnik koszty do dochodów obniżył się do poziomu 68 proc. z 73 proc. w analogicznym okresie.

Po trzecim kwartale współczynnik wypłacalności banku był na bezpiecznym poziomie 12,3 proc. wobec wymaganych 8 proc. Jednocześnie relacja kredytów do depozytów wynosiła w tym czasie 93 proc. – Mamy stabilnego akcjonariusza w postaci holenderskiej grupy Rabobank, która posiada najwyższy rating na świecie na poziomie AAA – podkreślił Jacek Bartkiewicz.

Bank odnotowuje także znaczący wzrost w zakresie finansowania agrobiznesu. Od września 2007 roku do września 2008 roku portfel kredytów dla rolników zabezpieczonych hipotecznie na gruntach rolnych tzw. „Agro Ekspres” wzrósł o 63 proc. do 451 mln zł. – Umacniamy naszą pozycję lidera na tym rynku. Unikalna wiedza i własna metodologia scoringu pozwala nam na szacowanie efektywności gospodarstw – dodaje Jacek Bartkiewicz.

Jednym z założeń nowej strategii banku na lata 2008-2012 jest znaczący rozwój sieci placówek w całej Polsce, szczególnie w miejscowościach liczących od 10 do 150 tys. mieszkańców. W 2008 r. Bank BGŻ rozpoczął otwieranie nowych placówek zgodne z założeniami strategii. Do chwili obecnej otwarto ich 21, a do 2010 roku sieć wzrośnie łącznie o nowe 173 oddziały. Oznacza to, że Bank BGŻ będzie obecny we wszystkich powiatach.

W minionym kwartale w Banku BGŻ otwarto blisko 9 tys. nowych kont osobistych, co oznacza wzrost do 516 tys. sztuk. Obecnie klienci banku mogą za darmo podejmować gotówkę z blisko 2500 bankomatów.

Comments are closed.