Investor FIZ pozyskał blisko 14 mln zł

Investor FIZ pozyskał blisko 14 mln zł

W dniu 24 października 2008 r. zakończyły się zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii K funduszu Investor FIZ. Certyfikaty w łącznej ilości 6322 sztuk przydzielono 134 osobom. Cena emisyjna jednego certyfikatu wynosiła 2200,70 zł. Wartość emisyjna wszystkich sprzedanych certyfikatów osiągnęła 13 912 825,40 zł.
W sytuacji, kiedy klienci funduszy inwestycyjnych wycofują środki taki wynik należy uznać za duży sukces zarządzających Investors TFI.
-Podstawową przyczyną, dlaczego inwestorzy obdarzyli zaufaniem fundusz Investor FIZ jest jeden z najlepszych wyników zarządzania na rynku funduszy w ostatnich trudnych miesiącach - mówi Grzegorz Mielcarek, członek zarządu Investors TFI.

Comments are closed.