Kosmita” w ING

Kosmita” w ING
Z inicjatywy ING Banku Śląskiego powstała kolejna książka biblioterapeutyczna. Książka o wdzięcznym tytule „Kosmita” adresowana jest do rodzeństwa i rodzin dzieci autystycznych.
„Nowa książka to kontynuacja i rozszerzenie naszego autorskiego programu społecznego W Towarzystwie Lwa, który konsekwentnie realizujemy od 2005 roku. Tym razem zwróciliśmy uwagę na problem bardzo delikatnej i trudnej natury - […]

Wprowadzenie 10% wkładu własnego w CHF i utrzymanie 100% finansowania w PLN

Wprowadzenie 10% wkładu własnego w CHF i utrzymanie 100% finansowania w PLN
Od 5 listopada br. w związku z dynamicznymi zmianami na rynku produktów hipotecznych ING Bank
Śląski obniŜa maksymalny poziom finansowania kredytów mieszkaniowych we frankach
szwajcarskich do poziomu 90% inwestycji. W przypadku kredytów złotowych bank utrzymał
finansowanie inwestycji w 100-proc.
„Ostatnie kilka tygodni obfitowało w dynamiczne zmiany na rynku […]

Generali przedłuża promocję na produkty inwestycyjne

Generali przedłuża promocję na produkty inwestycyjne
Grupa Generali przedłuża o miesiąc wprowadzoną z początkiem października br. ofertę promocyjną dla produktów inwestycyjnych „Generali Beneficio” oraz „Generali OmniProfit”. Każdy klient, który wypełni wniosek o zawarcie umowy na prowadzenie programu inwestycyjnego do 30 listopada br. zostanie objęty specjalnym programem promocyjnym. Wszystkie tzw. składki regularne wpłacone w pierwszym roku polisowym […]

Investor FIZ zarobił blisko 11% w ciągu miesiąca

Investor FIZ zarobił blisko 11% w ciągu miesiąca
Pomimo, że październik był jednym z najtrudniejszych miesięcy w historii giełd oraz funduszy inwestujących na rynkach akcji, zarządzający Funduszem Investor FIZ wypracowali bardzo dobry wynik.
W październiku 2008 r. wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszu Investor FIZ wzrosła z 2200,70 zł do 2436,85 zł. Oznacza to wzrost w ciągu jednego […]

Jak w kalejdoskopie

Jak w kalejdoskopie
Jak w kalejdoskopie zmienia się obecnie sytuacja na rynku finansowym w naszym kraju. Echa kryzysu, panika giełdowych inwestorów, perturbacje związane z wahaniami kursów walut, pakiet zaufania Narodowego Banku Polskiego dla banków, wciąż drożejące kredyty, doniesienia o obniżkach stóp procentowych w Europie, Stanach Zjednoczonych, Chinach, nadal milcząca w tej kwestii Rada Polityki Pieniężnej, próbują […]

Najważniejsze wydarzenia z 3 listopada 2008 r.: raport Expander

Najważniejsze wydarzenia z 3 listopada 2008 r.:
· Październikowe indeksy aktywności przemysłu PMI dla strefy euro, Niemiec i Wielkiej Brytanii wyniosły odpowiednio 41,1 pkt, 42,9 pkt, 41,5 pkt
· Październikowy indeks aktywności amerykańskiego przemysłu ISM spadł do 38,9 pkt
· […]