Allianz wobec problemów na rynkach światowych

Allianz wobec problemów na rynkach światowych

W świetle ostatnich wydarzeń na światowych rynkach finansowych, wywołanych upadkiem banku Lehman Brothers i kłopotami grupy AIG, przedstawiamy oficjalny komunikat zarządu Allianz SE wyjaśniający sytuację firmy.

Upadek Lehman Brothers oraz kłopoty AIG nie mają znaczącego wpływu na pozycję Grupy Allianz na świecie. Kryzys z jakim mamy obecnie do czynienia pokazuje, że obrana przez Allianz droga rozwoju polegająca na wielkiej dyscyplinie w zarządzaniu ryzykiem przyniosły oczekiwane efekty.

W ostatnich latach, w ramach strategii 3+1 Grupa Allianz znacząco uprościła wiele swoich struktur, poprawiając w ten sposób przejrzystość, stabilność i jakość wszystkich linii biznesu w całej organizacji.

Grupa Allianz jest czołową firmą na wszystkich głównych rynkach świata, odnotowując bardzo dobre wyniki operacyjne z działalności ubezpieczeniowej oraz zarządzania aktywami, posiada też bardzo mocne zaplecze kapitałowe.

Grupa Allianz ma wysoce zdywersyfikowany portfel, zarówno pod względem geograficznym, jak i w zakresie różnych linii biznesu, dzięki czemu jest w znacznie mniejszym stopniu narażona na problemy w poszczególnych krajach, czy segmentach rynku. Dlatego Allianz jest w stanie kształtować większość rynków europejskich i większość linii biznesu.

Trwające nieustannie programy restrukturyzacyjne dają firmie wiele możliwości osiągania rzeczywistego i zyskownego rozwoju.

Allianz zawsze był bardzo transparentny w swoim działaniu w czasie kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych i ten kryzys nie ma większego wpływu na sytuację Grupy, także w obecnej sytuacji.

Allianz otrzymał bardzo korzystne oceny od trzech czołowych międzynarodowych agencji ratingowych: Standard & Poors, Moodys and A.M., które zostały ponownie potwierdzone na początku września przez S&P and Moodys po informacjach o planowanej sprzedaży Dresdner Banku do Commerzbank. Prognozy dla wszystkich spółek Grupy Allianz są określane jako stabilne.

Comments are closed.